Τα προβλήματα των Λακώνων κτηνοτρόφων στη Βουλή.


Στη Βουλή από το Θανάση Δαβάκη η νομιμοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων & το υψηλό κόστος των ζωοτροφών των κτηνοτρόφων

18/2/2013

Την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αλλά και το ζήτημα του υψηλού κόστους των ζωοτροφών, θέτει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Βουλευτής κ. Θανάσης Δαβάκης, με Ερώτηση του στη Βουλή.

Η Ερώτηση του κ. Δαβάκη έχει ως εξής:   

            Ο Νόμος 4056/2012 δημιούργησε ελπίδες στους κτηνοτρόφους της χώρας για τη νομιμοποίηση των κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι σύμφωνα με στοιχεία το 85% αυτών ήταν αυθαίρετες.

            Παρά τις προσπάθειες όμως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η γνωστή δυσλειτουργία των εμπλεκομένων υπηρεσιών (Αρχαιολογία-Πολεοδομία-Δασαρχείο) αλλά και η οικονομική επιβάρυνση των κτηνοτρόφων για τη συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών του φακέλου, κάνουν απαγορευτική την όλη διαδικασία και αποτελούν την βασική αιτία των καθυστερήσεων που παρατηρούνται.

            Πρέπει δε να επισημανθεί, ότι οι συνεχείς αλλαγές που σημειώνονται στις Νομοθετικές Ρυθμίσεις για την ελληνική κτηνοτροφία (Ν 3698/2008, Ν 3955/2011, Ν 4056/2012) προκαλούν σοβαρές καθυστερήσεις στην διαδικασία τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων, χωρίς να υπάρχει ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης.

            Μάλιστα με την έκδοση του Ν 4014/2011 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της υπ αρ. 1958/2012 ΚΥΑ δεν απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης των κτηνοτροφικών μονάδων αλλά αντιθέτως έγιναν πιο σύνθετες «πολλαπλασιάζοντας» τη γραφειοκρατία, με αποτέλεσμα το χρονικό διάστημα της τριετίας μέσα στο οποίο υποχρεούνται οι κτηνοτρόφοι να νομιμοποιήσουν της κτηνοτροφικές τους μονάδες, τελικά να μην επαρκεί…

            Αυτό άλλωστε παραδέχτηκε και ο Υπουργός Αναπληρωτής Αγροτικής Ανάπτυξης, απαντώντας σε σχετική Ερώτηση στη Βουλή χαρακτηρίζοντας την όλη διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με την γραφειοκρατία και τα εμπόδια που αυτή έχει, ως μία από τις αιτίες της χρόνιας παθογένειας της ελληνικής κτηνοτροφίας. Στη συνέχεια όμως ανέφερε ότι  στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η νομιμοποίηση των υφισταμένων σταυλικών με ταυτόχρονη μείωση του κόστους αδειοδότησης.

Άλλωστε η κτηνοτροφία και η αγροτική μας παραγωγή είναι βέβαιο ότι μπορούν να αποτελέσουν το «όχημα» με το οποίο η χώρα μας θα μπορέσει να βγει από την σημερινή οικονομική κρίση, αρκεί επιτέλους να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες για τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις ανάπτυξης τους. Εξάλλου η παρατηρούμενη  «στροφή» πολλών άνεργων πλέον νέων προς την πρωτογενή  παραγωγή σηματοδοτεί την υποχρέωση της Πολιτείας να τους δώσει όλα εκείνα τα κίνητρα που θα τους βοηθήσουν και όχι να τους θέτει γραφειοκρατικά εμπόδια.

Εδώ πρέπει να τεθεί και το ζωτικής σημασίας θέμα της ελληνικής κτηνοτροφίας που είναι η αύξηση του κόστους αγοράς των ζωοτροφών, με αποτέλεσμα πολλοί κτηνοτρόφοι να αδυνατούν πλέον να εξασφαλίσουν επαρκείς ποσότητες ζωοτροφών για να ταΐσουν τα ζώα  τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ λοιπόν ο κ. Υπουργός:

α) Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την ενίσχυση του κλάδου της κτηνοτροφίας ;

β) Ποιος σχεδιασμός για άμεση υλοποίηση υπάρχει από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι η αδυναμία απόκτησης αδειών εγκατάστασης από τους κτηνοτρόφους  αποτελεί κίνδυνο αποκλεισμού στο μέλλον από κρατικές και ευρωπαϊκές ενισχύσεις (ενιαία ενίσχυση, αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, Προγράμματα Νέων Αγροτών, Σχέδια Βελτίωσης) ;

γ) Πως αντιμετωπίζει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ το ζήτημα του κόστους των ζωοτροφών ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αθανάσιος Π. Δαβάκης