Θανάσης Δαβάκης - Λακωνικά Θέματα.


Την εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου προς το ΚΤΕΛ Λακωνίας για την μεταφορά των μαθητών κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη και την παράταση κατά ένα μήνα στην πληρωμή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το Δ΄ Τρίμηνο του 2012, ζητά με παρέμβαση του στη Βουλή ο Λάκωνας Βουλευτής κ. Θανάσης Δαβάκης.

30/1/2013

Ο κ. Δαβάκης στην Ερώτηση του προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα και Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει το ΚΤΕΛ Λακωνίας εξαιτίας των αλλαγών που σημειώθηκαν στον συντελεστή ΦΠΑ εκκαθάρισης του μισθώματος. Προβλήματα που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, οι μέτοχοι της οποίας αδυνατούν πλέον να είναι συνεπείς στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Όπως άλλωστε αναφέρει και σε έγγραφο της η Διοίκηση του ΚΤΕΛ Λακωνίας, από τα ακαθάριστα έσοδα του ΚΤΕΛ αφαιρούνται οι δαπάνες και το ποσό που απομένει δίνεται ως μίσθωμα στους μετόχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε δύο Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τις συνθήκες εκμετάλλευσης λεωφορείων ΚΤΕΛ καθώς και με τους βασικούς όρους των συμβάσεων μίσθωσης λεωφορείων ΚΤΕΛ. Οι μέτοχοι του ΚΤΕΛ Λακωνίας μισθώνουν τα λεωφορεία τους στην εταιρεία, ενώ τα κατά τόπους ΚΤΕΛ συντάσσουν σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο εκκαθάριση προς κάθε ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή αυτοκινήτου στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακαθάριστα έσοδα και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τρίμηνο, η συνολική αποζημίωση τριμήνου για τον κάθε εκμισθωτή λεωφορείου καθώς και ο αναλογών ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 23%.

Στη συνέχεια όπως ορίζει η υπ αρ. 36933/28042002 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών από τις συνολικές ακαθάριστες εισπράξεις των ΚΤΕΛ, αφαιρούνται συγκεκριμένες δαπάνες και το ποσό που απομένει αποτελεί το συνολικό μίσθωμα που μοιράζεται στους μετόχους της εταιρείας.

Έτσι λοιπόν οι ακαθάριστες εισπράξεις έχουν συντελεστή ΦΠΑ 13% ενώ αντίθετα οι δαπάνες έχουν συντελεστή ΦΠΑ 23 %, με αποτέλεσμα η εταιρεία να δικαιούται επιστροφή ΦΠΑ περίπου 241.000 ευρώ με την παροδική δήλωση ΦΠΑ μηνός Δεκεμβρίου, ενώ αντιθέτως οι μέτοχοι της εταιρείας που εκμισθώνουν τα λεωφορεία τους θα πρέπει να καταβάλουν ΦΠΑ περίπου 276.000 ευρώ με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ Δ΄ τριμήνου 2012. Πάγια τακτική που ακολουθούσε η εταιρεία ως σήμερα ήταν η χρέωση της μερίδας του κάθε μετόχου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. καταβάλλοντας τον αναλογούντα ΦΠΑ. Κάτι τέτοιο όμως είναι αδύνατο να συμβεί σήμερα από τη στιγμή που οι οφειλές του Δημοσίου από την μεταφορά των μαθητών προσεγγίζει το ποσό των 3.100.000 ευρώ ως την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Κατά συνέπεια ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποιος σχεδιασμός υπάρχει από τα συνερωτώμενα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών προκειμένου να δοθεί παράταση ενός μηνός στην πληρωμή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ του Δ΄ τριμήνου 2012, δεδομένου ότι δεν έχουν εξοφληθεί οι οφειλές του Δημοσίου προς το ΚΤΕΛ από τη μεταφορά των μαθητών ;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ούτως ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιτευχθεί η εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου προς το ΚΤΕΛ Λακωνίας για την μεταφορά των μαθητών κατά το σχολικό έτος 2011-12, συνολικού ύψους περίπου 2.000.000 ευρώ ;

 

Επίσης,

Παρέμβαση Δαβάκη για την χορήγηση των Επιδομάτων τυφλότητας στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

 30/1/2013

Την άμεση ρύθμιση του ζητήματος για την απρόσκοπτη χορήγηση των επιδομάτων τυφλότητας και την επίλυση των προβλημάτων που απορρέουν εξαιτίας της μη έκδοσης του νέου κανονιστικού πλαισίου ζητά ο Λάκωνας Βουλευτής κ. Θανάσης Δαβάκης με Παρέμβαση του προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση

Αναλυτικά η Ερώτηση του κ. Δαβάκη έχει ως εξής:

Σε ανακοίνωση του το Σωματείο Ατόμων με ειδικές ανάγκες του Νομού Λακωνίας εκφράζει την ανησυχία του για τη διακοπή ή τη μη χορήγηση του επιδόματος τυφλότητας σε ορισμένους δικαιούχους, έπειτα από την έκδοση της υπ’ αριθ. πρωτ. Π3Α/φ.32/γπ.ΟΙΚ. 141770/22-12-2011 εγκυκλίου, της Διεύθυνσης Προστασίας ΑμεΑ, η οποία προβλέπει ότι οι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων αναπηρίας εξετάζονται  υποχρεωτικά από Υγειονομική Επιτροπή, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος.

Ωστόσο παρά το γεγονός ότι ήδη έχει παρέλθει ένας χρόνος ακόμη δεν έχει εκδοθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα με αποτέλεσμα να έχουν διακοπεί και να μην χορηγούνται τα επιδόματα αναπηρίας στους δικαιούχους με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική κατάσταση τους.

Δηλαδή ενώ οι δικαιούχοι του επιδόματος τυφλότητας, έχουν εξεταστεί από τις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ, με τις όποιες καθυστερήσεις και τους έχουν αποδοθεί ποσοστά αναπηρίας οι διοικητικοί υπάλληλοι των Τμημάτων Προνοίας δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την σχετική διαδικασία για να τους χορηγηθεί τελικά το προνοιακό επίδομα που δικαιούνται εξαιτίας της μη έκδοσης του νέου κανονιστικού πλαισίου από το Υπουργείο Εργασίας.

Κατόπιν αυτών ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός :

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άμεση ρύθμιση του ζητήματος προκειμένου οι δικαιούχοι των επιδομάτων τυφλότητας να συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα, που αποτελεί στις περισσότερες των περιπτώσεων και το μοναδικό τους εισόδημα ;