Πατριανάκου : "Υποστελεχωμένα τα περιφερειακά ιατρεία του Νομού Λακωνίας".

 

11/1/2013

Η Βουλευτής Λακωνίας Φεβρωνία Πατριανάκου, κατόπιν πολλών παραπόνων των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών του Νομού και της επιστολής της Τοπικής Κοινότητας Λογκανίκου του Δήμου Σπάρτης, που αφορά την υπολειτουργία του άγονου περιφερειακού ιατρείου της περιοχής, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή εστιάζοντας στο θέμα της προβληματικής στελέχωσης και λειτουργίας των περιφερειακών ιατρείων της Λακωνίας.

 

Συγκεκριμένα, ζητά από τον Υπουργό Υγείας να ενισχύσει άμεσα το ιατρικό δυναμικό των περιφερειακών ιατρείων του Νομού, προκειμένου όλοι οι κάτοικοι να έχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, όπως άλλωστε είχε επισημάνει η Βουλευτής και στη συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησής της στη Βουλή.

                Ζητά, επίσης, από τον αρμόδιο Υπουργό να θεσπίσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα περιφερειακά ιατρεία, ενώ παράλληλα προτείνει την ενεργοποίηση της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 3421/2005, σύμφωνα με την οποία μπορεί να επιτραπεί η διάθεση σε περιφερειακά ιατρεία οπλιτών πτυχιούχων ιατρικής, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τετράμηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία.

                Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής :

Κατόπιν πολλών παραπόνων των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών του Νομού Λακωνίας και της επιστολής της Τοπικής Κοινότητας Λογκανίκου του Δήμου Σπάρτης, που συγκεκριμένα αφορά την υπολειτουργία του άγονου περιφερειακού ιατρείου της περιοχής, θα ήθελα να εστιάσω στο θέμα της προβληματικής στελέχωσης και λειτουργίας των περιφερειακών ιατρείων της Λακωνίας, το οποίο είχα επισημάνει και με σχετική επίκαιρη ερώτησή μου, που είχε συζητηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2012.

Οι σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, που παρατηρούνται επί μακρό χρονικό διάστημα στα περιφερειακά ιατρεία του Νομού, καθιστούν τη λειτουργία τους εξαιρετικά δυσχερή, με αναπόφευκτη συνέπεια τόσο την υποβάθμιση -ή και την έλλειψη ενίοτε- της υγειονομικής περίθαλψης των ασθενών, όσο και τη δημιουργία προβλημάτων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Η κατάργηση της υποχρεωτικότητας της θητείας σε περιφερειακό ιατρείο για την κατά προτεραιότητα έναρξη ειδικότητας, καθώς και η κατάργηση των σχετικών κινήτρων για προσέλκυση αγροτικών γιατρών, έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη ενδιαφέροντος των γιατρών να στελεχώσουν τα περιφερειακά ιατρεία, πολλώ δε μάλλον τα άγονα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι από τις 21 θέσεις γιατρών που προκηρύχθηκαν για τη στελέχωση περιφερειακών ιατρείων της Λακωνίας (αρ. πρωτ. Υ10γ/οικ. 2453/09-01-2013 προκήρυξη Υπουργείου Υγείας), οι 10 θέσεις επαναπροκηρύχθηκαν, δεδομένου ότι είχαν μείνει κενές, ελλείψει σχετικού ενδιαφέροντος.

Αντίστοιχα, από τις 17 θέσεις γιατρών που είχαν προκηρυχθεί τον Ιούλιο του 2012 για τη στελέχωση περιφερειακών ιατρείων της Λακωνίας (αρ. πρωτ. Υ10γ/οικ./20-07-2012 προκήρυξη), οι 10 θέσεις είχαν επαναπροκηρυχθεί για τον ίδιο λόγο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος των υποστελεχωμένων περιφερειακών ιατρείων με μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού από τα γενικά νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, είναι ανεπαρκής και περιστασιακή, δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές πρόκειται για εκ περιτροπής υπηρεσία.

Είναι προφανές ότι η αποδυνάμωση των περιφερειακών ιατρείων όχι μόνο προκαλεί δυσβάστακτη ταλαιπωρία για τους κατοίκους που διαμένουν εκτός των αστικών κέντρων και κυρίως για τους ηλικιωμένους, αλλά αντιβαίνει στον ίδιο το σκοπό του συστήματος παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως αποτυπώνεται στο Ν. 3235/2004, δηλαδή στην ισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για όλους τους κατοίκους της χώρας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1.- Με ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να ενισχύσει άμεσα το ιατρικό δυναμικό των περιφερειακών ιατρείων του Νομού Λακωνίας ;

2.- Προτίθεται να θεσπίσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα περιφερειακά ιατρεία ;

3.- Προτίθεται να συμβάλει προς την ενεργοποίηση της δυνατότητας που παρέχει η παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 3421/2005, σύμφωνα με την οποία μπορεί να επιτραπεί η διάθεση σε περιφερειακά ιατρεία οπλιτών πτυχιούχων ιατρικής, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τετράμηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία ;