Θανάσης Δαβάκης - ΛΑΚΩΝΙΑ


  

Θανάσης Δαβάκης : Να λυθεί σύντομα το ζήτημα των μετεγγραφών.

 10/1/2012

Την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την αλλαγή του συστήματος υλοποίησης των μετεγγραφών από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ζητά με Παρέμβαση του στη Βουλή ο Λάκωνας Βουλευτής κ. Θανάσης Δαβάκης.

Ο κ. Δαβάκης κάνει αναφορά στην σχετική Πρόταση - Τροπολογία που κατατέθηκε από τον Υπουργό Παιδείας κ. Κων/νο Αρβανιτοόπουλο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στο πλαίσιο του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείο Παιδείας με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού».

Στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου, στο άρθρο 34, παράγραφος 19 α και β, προβλέπεται η δυνατότητα μετεγγραφής φοιτητών οι οποίοι εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (2011-12) εφόσον το ετήσιο εισόδημα του δικαιούχου αλλά και των μελών της οικογένειας του δεν ξεπερνά τα έξι χιλιάδες ευρώ (6.000) κατά κεφαλήν.

Παράλληλα το ποσόν αυτό προσαυξάνεται στο διπλάσιο, δηλ. στα δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) κατά κεφαλήν, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα τις μονογονεικές οικογένειες καθώς και περιπτώσεις που ο υποψήφιος έχει αναπηρία άνω του 67% (κινητικά προβλήματα, τυφλότητα, κωφαλαλία, νεφροπάθεια, αιμοκαθαιρόμενοι κα.).

Ο κ. Δαβάκης άλλωστε επισημαίνει τον κ. Αρβανιτόπουλο, την ανάγκη αύξησης των προαναφερθέντων ποσών ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους υποψηφίους να φοιτήσουν στην πόλη που επιθυμούν, πολλοί εκ των οποίων σήμερα αδυνατούν να σπουδάσουν λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες τους.

Ακόμη ο κ. Δαβάκης κατέθεσε στον Υπουργό Παιδείας σχετική πρόταση επέκτασης της δυνατότητας μεταγραφής και για τους επιτυχόντες του σχολικού έτους 2010-2011 αλλά και αύξηση των ποσών του κατά κεφαλή εισοδήματος από τα 6.000 ευρώ στα 10.000 ευρώ και για τις άλλες περιπτώσεις με αναπηρίες ή για τις μονογονεικές οικογένειες στα 15.000 ευρώ κατά κεφαλή. Παράλληλα ο κ. Δαβάκης ζητά την τροποποίηση και του ορίου του 10% επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα, σε 20 % ανά Τμήμα.

Τέλος ο κ. Δαβάκης στην Ερώτηση του αναφέρει την αναγκαιότητα άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Παιδείας για τη βελτίωση του τρόπου μετεγγραφής των φοιτητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, τονίζοντας ότι πέραν των οικονομικών λόγων αλλά και των ζητημάτων υγείας θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν και οι περιπτώσεις φοιτητών των οποίων και άλλα μέλη της οικογένειας τους σπουδάζουν σε διαφορετική πόλη.