Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 5/12/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Περί αλλαγής χρηματοδότησης έργων χρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ και αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (εξ αναβολής)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

 

2ο Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (εξ αναβολής)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

 

3ο Περί εγκρίσεως πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Νομικά Πρόσωπα: Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (σχετική η αριθ.53/5012 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.) και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπαρτιατών (σχετική η αριθ.102/5012 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.)

Εισηγητές η κ.Κων/να Λυμπιωτάκου και ο κ.Λεωνίδας Καράντζαλης

 

4ο Περί ανάκλησης των αριθ.566, 579, 580, 581, 582, 583/2012 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου – Έγκρισης μελετών, καθορισμού φυσικού αντικειμένου και καθορισμού τρόπου κατασκευής των έργων – τροποποίηση προϋπολογισμού

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Γεώργιος Συνοδινός

 

5ο Περί έγκρισης της αριθ.132/2012 κυκλοφοριακής Μελέτης (καθορισμός χώρων στάθμευσης στην πλατεία Καρυών)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

 

6ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου, έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη στέγαση ΚΕΠ οδού Ευαγγελιστρίας» - Τροποποίηση προϋπολογισμού

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης