Περιφέρεια Πελοποννήσου - ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ


Σύσκεψη για την έγκαιρη προετοιμασία του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών για το έτος 2013

Ευρεία σύσκεψη για την έγκαιρη προετοιμασία του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών για το έτος 2013 της Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρεία του αρμόδιου Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου για θέματα υγείας κ. Ανδρέα Πουλά, σήμερα Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 στην έδρα της Περιφέρειας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν δήμαρχοι και στελέχη των δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι διευθυντές των διευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, οι αναπτυξιακές εταιρείες Πελοπόννησος ΑΕ και Μεσσηνία ΑΕ.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε απολογισμός και λεπτομερής ανάλυση του έργου που εκτελέστηκε το 2012, το οποίο κρίθηκε επιτυχημένο στο σύνολό του από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Πέραν τούτου, καταγράφηκαν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν ανά Δήμο, τα οποία εντοπίζονται, κυρίως, στην αναγκαιότητα ανανέωσης της χαρτογράφησης των εστιών κωνωποειδών, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς και την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων σε περιοχές όπου παρατηρούνται έντονα φαινόμενα όχλησης.

Αναφορικά με την κατάρτιση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2013, αποφασίστηκε, αρχικά, από όλους η έγκαιρη έναρξη του προγράμματος ώστε αρχές Μαρτίου να ξεκινήσουν οι ψεκασμοί, ιδίως στις περιοχές των Δήμων Πύλου – Νέστορος, Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας και Ευρώτα. Τονίστηκε, επίσης, η ανάγκη και για χειμερινούς ψεκασμούς λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές αυτές (αυξημένη θερμοκρασία) και του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντός τους (υγροβιότοποι).

Ορίστηκε ακόμη το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών και συμφωνήθηκε από όλους ότι θα δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η οικονομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι με παρέμβαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη έχει ήδη εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση του προγράμματος για τα επόμενα έτη.