Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας


Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα :

Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι του Νομού να προσέλθουν στο προσεχές διάστημα από 03/12/2012 έως 15/12/2012  στο Τμήμα Κτηνιατρικής Σπάρτης και στα κατά τόπους Αγροτικά κτηνιατρεία της περιοχής τους  για την παραλαβή των Νέων Μητρώων Αιγοπροβάτων, για την ετήσια απογραφή καθώς  και την ενημέρωση τους σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής σήμανσης του ζωικού κεφαλαίου τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι κτηνοτρόφοι να προσκομίζουν την Ταυτότητά τους και το Μητρώο της Εκμετάλλευσης το οποίο θα πρέπει να είναι πρόσφατα ενημερωμένο ως προς τις μεταβολές του και το οποίο θα συνεχίζει να διατηρείται παράλληλα με το νέο για 3 έτη τουλάχιστον .

Παράλληλα οι κτηνοτρόφοι θα παραλάβουν και ενημερωτικό φυλλάδιο που θα διευκολύνει την συμπλήρωση του νέου μητρώου.