Δαβάκης - Αργοτικά θέματα


Θανάσης Δαβάκης : Παρέμβαση για τα δικαιώματα χρήσης νερού για τους αγρότες


 

Παράταση στην προθεσμία χορήγησης αδειών για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού αλλά και τη μείωση του υψηλού κόστους που καλούνται να πληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι αγρότες, ζητά με παρέμβαση του στη Βουλή, ο Λάκωνας βουλευτής κ. Θανάσης Δαβάκης.

 

14/11/2012

 

Αναλυτικά η Ερώτηση του κ. Δαβάκη προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος κ. Λιβιεράτο και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσαυτάρη έχει ως εξής:

 

Με την υπ’ αριθμ. 150559/16-6-2011 Κ.Υ.Α. ορίστηκαν οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού. Λίγες ημέρες μετά και συγκεκριμένα στις 30/9/2011 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, εξέδωσε ανακοίνωση για την ενημέρωση των υπόχρεων σχετικά με την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

 

Εν τω μεταξύ, πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες των Λακώνων αγροτών και όχι μόνον, εξαιτίας του υψηλού κόστους κατάθεσης των αιτήσεων για την χορήγηση των αδειών, ιδιαίτερα σήμερα με την δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα μας. Τέτοιου μεγέθους επιβάρυνση για τον αγροτικό κόσμο, είναι δυσβάσταχτη και συνεπώς οι υπόχρεοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

 

Συγκεκριμένα οι όροι, οι προϋποθέσεις αλλά και το πλήθος των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας (αιτήσεις, τοπογραφικά διαγράμματα, μετρήσεις αγροτεμαχίων, περιβαλλοντική μελέτη, γεωλογική μελέτη) επιβαρύνουν σημαντικά τους αγρότες οι οποίοι πλέον δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα έξοδα. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι μόνον για την σύνταξη της περιβαλλοντικής μελέτης οι αγρότες καλούνται να πληρώσουν περίπου 2000 ευρώ συνολικά, μαζί με το ΦΠΑ.

 

Ωστόσο, όπως μας ανέφεραν πολλοί ενδιαφερόμενοι αγρότες, οι υπηρεσίες στις οποίες κατέθεσαν τα σχετικά δικαιολογητικά, τα επέστρεψαν πίσω σε αρκετούς δικαιούχους ζητώντας επιπλέον δικαιολογητικά με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν τις προθεσμίες για την αδειοδότηση των χρήσεων νερού οι οποίες και λήγουν στις 17/12/2012. Πρέπει άμεσα τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας τουλάχιστον ως τον Ιούνιο του 2013, ώστε να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις.

 

Επιπλέον πρέπει τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν και σε περαιτέρω απλοποιήσεις – βελτιώσεις των σχετικών διαδικασιών, οπότε κατά παρέκκλιση για τους έχοντες υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού (αρδευτικές γεωτρήσεις ή πηγάδια) αλλά και για την άντληση νερού από επιφανειακά ύδατα (ποταμούς ή λίμνες) να μην απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, (ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία ανήκει το έργο ή τα συνοδά έργα), το κόστος της οποίας είναι δυσβάσταχτο για τους αγρότες. Επίσης το όριο που έχει τεθεί για την άντληση νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις και πηγάδια είναι 50.000 κυβικά νερού ενώ θα μπορούσε να διαμορφωθεί στα 100.000 κυβικά νερού για τις γεωτρήσεις και 50.000 από επιφανειακά ύδατα, χωρίς να απαιτείται και περιβαλλοντική αδειοδότηση.

 

Τέλος πρέπει άμεσα να δοθεί παράταση στις προθεσμίες που θέτει η συγκεκριμένη ΚΥΑ, προκειμένου οι υπόχρεοι αγρότες να μην «τιμωρηθούν» με τα πολύ μεγάλα πρόστιμα που προβλέπονται. Άλλωστε στην συγκεκριμένη ΚΥΑ δεν διευκρινίζεται αν το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι ανά γεώτρηση ή ανά άτομο, στην περίπτωση που έχουμε αρδευτική ομάδα αγροτών.

 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθενται να προχωρήσουν σε παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χορήγησης αδειών για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, η καταληκτική ημερομηνία των οποίων είναι η 17η /12/2012 ;

  2. Σκοπεύουν να παρέμβουν για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι αγρότες για την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και την κατάθεση της σχετικής αίτησης και με ποιόν τρόπο ;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Αθανάσιος Π. Δαβάκης