Θανάσης Δαβάκης - ΛΑΚΩΝΙΑ


Την εξέλιξη του χρονίζοντος έργου της Μαρίνας της Μονεμβασίας, αναλύει στην απάντηση του προς τον Βουλευτή Λακωνίας κ. Θανάση Δαβάκη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρος Καλογιάννης.

12/11/2012

Ο κ. Δαβάκης με παρέμβαση του στη Βουλή ζητούσε από τους αρμόδιους Υπουργούς Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη και Εσωτερικών κ. Στυλιανίδη να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν σχετικά με την ολοκλήρωση-επιτέλους- της κατασκευής του έργου, το οποίο αν και έχουν περάσει 25 χρόνια, παραμένει ημιτελές. Ο κ. Δαβάκης στο κείμενο της Ερωτήσεως του ανέφερε  στους κ.κ. Υπουργούς, ότι πρόκειται για έργο πνοής και ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή, που θα συνέβαλε ουσιαστικά στην τοπική οικονομία, αλλά και την προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας μας.

 Στην απάντηση του ο κ. Καλογιάννης ενημερώνει τον κ. Δαβάκη ότι «στις 29-8-2012 εκδόθηκε η Συλλογική Απόφαση Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην οποία έχει ενταχθεί και το υπ αριθμόν 2012ΕΠΟ2600028 έργο, που αφορά την Επισκευή του προσήνεμου μώλου της Μαρίνας Μονεμβασίας, με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ και εγκεκριμένες πιστώσεις 150.000 ευρώ.

Επιπλέον στην απάντηση του ο κ. Καλογιάννης παρέχει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί, αλλά και αυτές που πρέπει να γίνουν, στοιχεία που προέρχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας:

Από τις λιμενικές εγκαταστάσεις έχει ολοκληρωθεί τμήμα του προσήνεμου μώλου συνολικού μήκους 190 μέτρων και απομένει προς ολοκλήρωση τμήμα μήκους 140 μέτρων

Έχει ολοκληρωθεί μέρος των παραλιακών κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 80 μέτρων και έχει κατασκευασθεί ο δεύτερος γεφυρωτός πρόβολος πρόσδεσης των σκαφών μήκους 58 μέτρων.

Απομένουν προς εκτέλεση παραλιακά κρηπιδώματα μήκους 71 μέτρων καθώς και η κατασκευή του πρώτου και του τρίτου γεφυρωτού προβόλου μήκους 52 και 61 μέτρων αντίστοιχα.

Τέλος σε ότι αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές) και βρίσκονται στο στάδιο έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Εξάλλου για το ίδιο θέμα εκκρεμεί και απάντηση από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευρ. Στυλιανίδη, τον οποίο ο κ. Δαβάκης συγχρόνως ερωτά.