Θανάσης Δαβάκης - ΛΑΚΩΝΙΑ


Υπουργική απάντηση σε Δαβάκη για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Σπάρτης

 

 30/10/2012

Καρπούς απέδωσαν οι πιέσεις του Λάκωνα βουλευτή Θανάση Δαβάκη προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων στους συμβασιούχους εργαζόμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Σπάρτης.

Απαντώντας σε σχετική Ερώτηση του κ. Δαβάκη, ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης αναφέρει ότι για το δικαιούχο της πράξης «Κοινωφελούς εργασίας» με επωνυμία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΡΩΓΗ» με συμπράττοντα φορέα το Δήμο Σπάρτης, όπου απασχολούνται 120 εργαζόμενοι, καταβλήθηκε η Α' δόση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Ο κ. Βρούτσης αποδίδει την καθυστέρηση της πληρωμής των εργαζομένων στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, στην πολυεπίπεδη διαδικασία έγκρισης των πιστώσεων.

Συγκεκριμένα, η επιχορήγηση των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, απαιτεί τη συνέργεια και άλλων Υπουργείων για την έγκριση των απαραίτητων πιστώσεων-κατανομών.

Σήμερα έχει ήδη πραγματοποιηθεί η έγκριση των κατανομών για την πλειοψηφία των Ενταγμένων Πράξεων ενώ έχει ήδη καταβληθεί η Ά δόση στους δικαιούχους Φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της με αριθμ. 1.5131/οικ. 3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 613/15-4-2011) με τίτλο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου-Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».