Δήμος Ανατολικής Μάνης.


Γραφεία Εξυπηρέτησης Πολιτών για Φορολογικές Υποθέσεις στο Δήμο Ανατολικής Μάνης.

Θετικά ανταποκρίθηκε ο Δήμος Ανατολικής Μάνης σε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την φιλοξενία εντός του Δήμου, Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών για Φορολογικές Υπηρεσίες.

Λόγω, δε, της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας του Δήμου, προτάθηκε να ιδρυθούν δύο γραφεία ένα στο Γύθειο, στην έδρα του Δήμου και ένα στην Αρεόπολη, στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Δ.Ο.Υ. Αρεόπολης λειτουργούσε έως και τις 30/09/2012. Η λειτουργία, δε, του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών για Φορολογικές Υπηρεσίες στην ιστορική έδρα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την Αρεόπολη, θα εξυπηρετήσει κατά προσέγγιση το ήμισυ των δημοτών του Δήμου, αφ΄ενός μεν λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της περιοχής, αφ΄ ετέρου θα μειωθεί  έως και 70 χλμ. η απαιτούμενη απόσταση που χρειάζεται να διανυθεί από τους φορολογούμενους, για την τακτοποίηση των υποθέσεών τους.