Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.


 

Η 14η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», θα έχει θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης και 3ης/2012 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Ευάγγελου Γούργαρη με θέμα: «Απαράδεκτα τα πρόστιμα για τα απορρίμματα στους Δήμους».

Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Νίκου Γόντικα με θέμα: «Μέτρα ανακούφισης των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων».

Πρωτοβουλίες για την ολοκληρωμένη πολιτική της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον τομέα της Ενέργειας.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Απόστολος Παπαφωτίου.

Καινοτόμες λύσεις – μια νέα πρόταση στην Αγροτική Οικονομία.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Νικολάκου και Γιαννακούρας

Έγκριση 12ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2012.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και αξιολόγηση του έργου: «Διευθέτηση ρεμάτων Βορβά και Λάκκας στα πλαίσια του έργου ‘Οδικός άξονας Χάνια – Κροκεές – Μονεμβασία (κατά τμήματα) υποτμήμα παράκαμψη Βλαχιώτη’» Ν. Λακωνίας. (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.

 Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ.Σ.Π.Η.Ε.), ισχύος 2,989 MW, στη θέση ‘Σταυρί Τ4’ εκτός ορίων της Τ.Κ. Αγιωργητίκων, του Δ. Τρίπολης, της Π.Ε. Αρκαδίας (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ.Σ.Π.Η.Ε.), ισχύος 2,989 MW, στη θέση ‘Σταυρί Τ7’ εκτός ορίων της Τ.Κ. Αγιωργητίκων, του Δ. Τρίπολης, της Π.Ε. Αρκαδίας (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών» ιδιοκτησίας Μαλλίρη Γεωργίου στη θέση ‘Κοκκινόβραχος’ της ΔΕ Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας της ΠΕ Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Συγκρότημα επεξεργασίας – παραγωγής αδρανών υλικών» ιδιοκτησίας Ανδρέα Κυρ. Κοττή στη θέση ‘Βαλτετσόρεμα’ της ΔΕ Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης της ΠΕ Αρκαδίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «ίδρυση & λειτουργία μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος» ιδιοκτησίας, Κουτσούκαλη Παναγιώτη στη θέση ‘Μίμηση’ της ΤΚ Αγγελώνας του Δήμου Μονεμβασιάς της ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Λειτουργία οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης δυναμικότητας 399 ατόμων φερόμενης ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ Δ. ΤΟΜΑΡΑ ΑΜΜΟΣ Α.Ε.» στη θέση ‘Λούτσενα ή Δεμνήστρα ή Άμμος’, του Δ. Πύλου - Νεστόρος της Π.Ε. Μεσσηνίας.»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πεταλιδίου» του Δήμου Μεσσήνης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων – Διαλυτήριο Ο.Τ.ΚΖ.- Επεξεργασία παλαιών μετάλλων της εταιρείας «ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» στη θέση ‘Κοκκινάδες’ Αγίων Θεοδώρων ΠΕ Κορινθίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 5,4648 MWp της εταιρείας SPES SOLARIS Α.Ε. στη θέση ‘Βίλια’ του Δήμου Νεμέας της ΠΕ Κορινθίας. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση ύδρευσης Μυστρά» του Δήμου Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίας Ειρήνης» του Δήμου Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με θέμα «Εκπόνηση μελετών για το έργο – Οριοθέτηση χειμάρρου Ξηριά Π.Ε. Αργολίδας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χειβιδόπουλος

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με θέμα «Εκπόνηση μελετών για το έργο – Μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Π.Ε. Αργολίδας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χειβιδόπουλος

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με θέμα «Εκπόνηση μελετών για το έργο – Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης αρδευτικών δικτύων Π.Ε. Αργολίδας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του «Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος»  με θέμα «Ενεργειακά Ευφυή Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και με την ‘Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ’ με αντικείμενο την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για το έργο «Μελέτη αποστράγγισης χαμηλής ζώνης Αργολικού πεδίου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με  το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Δήμο Σπάρτης για την: «Εκπόνηση μελέτης  επισκευής και συντήρησης του Βυζαντινού Μνημείου του Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, Δήμου Σπάρτης, ΠΕ Λακωνίας», Προϋπολογισμού 15.000 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Κ.Ε.Κ. της ΠΕ Μεσσηνίας για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για το έτος 2013.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς.

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Οιχαλίας για την υλοποίηση της μελέτης «Ανάπλαση – αξιοποίηση περιβάλλοντος χώρου μνημείου Γκρίτζαλη στο Άνω Ψάρι Δήμου Οιχαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς.

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Καλαμάτας για την υλοποίηση της μελέτης «Αποκατάσταση ζημιών προστασία πρανών και βελτίωση βατότητας περιοχών Μεσσηνιακού Ταΰγετου» προϋπολογισμού 600.000,00€.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς.

Έγκριση διορθωμένης προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρου δυτικής προβλήτας Λιμένος Καλαμάτας (Β’ φάση)» προϋπολογισμού 40.000,00€.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς

Έγκριση παραχώρησης χωματουργικού μηχανήματος (προωθητήρα) της ΠΕ Αρκαδίας στον Δήμο Γορτυνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας

Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 29.966,41€ στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης «Πράσινη οικονομία, Κοινωνική συνοχή και Απασχόληση», στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Πουλάς

Έγκριση πρακτικού της γνωμοδοτικής Επιτροπής για την τοποθέτηση των πωλητών (παραγωγών) σε θέσεις στις Λαϊκές Αγορές Μεγαλόπολης και Τρίπολης (Πλατεία Θεοκρίτου και Πλατεία Μαντινείας).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας

Παραλαβή της «Μελέτης βελτίωσης της 8ης ΕΟ (τμήμα Κυπαρισσία – Ραπτόπουλο) μετά των επιμέρους εργασιών και μελετών που συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο της μελέτης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς.

Έγκριση κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών και του ΚΤΕΟ της ΠΕ Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς.

Έγκριση παράτασης παραχώρησης επιβατηγού αυτοκινήτου της ΠΕ Μεσσηνίας στην 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς.

Έγκριση του από 9-8-2012 πρακτικού της γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 4 του Ν.3377/2005 της ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Ανανέωση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο αρδευτικό φρέαρ, θέση Λουκάνια ΤΚ Σκούρας, ΔΕ Θεραπνών, Δήμου Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.