Εξισωτική αποζημίωση 2,8 εκατ. ευρώ για 2.135 Λάκωνες


Ανακοίνωση για την πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2011

Εξισωτική αποζημίωση 2,8 εκατ. ευρώ για 2.135 Λάκωνες.

Aπό τις 20.8.2012, όπως είχε προγραμματισθεί, είναι διαθέσιμα για ανάληψη τα ποσά πληρωμής των δικαιούχων της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2011.

Μετά την υπογραφή της  σχετικής ΚΥΑ από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Α. Τσαυτάρη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα με την οποία έγινε αύξηση των  πιστώσεων για την Εξισωτική Αποζημίωση σε 160 εκ € και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τις  κοινοτικές και εθνικές και διατάξεις ελέγχων, στις 17.8.2012 εκδόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι εντολές πληρωμής των δικαιούχων και στις 19.8.2012 πιστώθηκαν απ’ ευθείας στους λογαριασμούς τους.

Η πληρωμή αφορά όσους δικαιούχους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και δεν είχαν ελλείψεις στις αιτήσεις τους.

Συνολικά καταβλήθηκαν 126 εκ € σε 69.014 δικαιούχους. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τα ποσά πληρωμής που τους καταβλήθηκαν από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μπορούν να ενημερώνονται επίσης αναλυτικά και όσοι δικαιούχοι δεν τους καταβλήθηκε η Εξισωτική Αποζημίωση, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είτε γιατί οι αιτήσεις τους παρουσιάζουν ελλείψεις δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι η καταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης είναι ετήσια και αφορά δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, με κυριότερα:

να κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές τουλάχιστον 2Ha (20 στρέμματα),

να κατοικούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ή να είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι με αποδειγμένη την μετακίνηση των ζώων,

να έχουν γεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο του 25%, δηλαδή τα εισοδήματα από την γεωργία να αποτελούν τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους εισοδήματος,

να μην έχουν μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση.

Για τους γεωργούς που έχουν ελλείψεις δικαιολογητικών διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Οι διαθέσιμες πιστώσεις επαρκούν για την πληρωμή τους.

Πρέπει μέχρι 31 Αυγούστου 2012 να υποβάλλουν δια μέσου των ΕΑΣ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, ώστε αφού γίνει ο έλεγχος τους, να καταστεί δυνατή η πληρωμή τους, η οποία αναμένεται να γίνει το διάστημα 12-18 Σεπτεμβρίου

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Α.Ταυτάρης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Παραμένουμε συνεπείς με την δέσμευσή μας για την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης σ’αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία για της χώρα και στηρίζουμε εμπράκτως με το ποσό των 160 εκατ. ευρώ τους κτηνοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, που αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες οικονομικές δυσκολίες λόγω και της αύξησης της τιμής των ζωοτροφών»