Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας


Ο Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας με επιστολή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Λακωνίας επισημαίνει το σοβαρότατο πρόβλημα που δημιουργείται με την εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας για το έτος 2012.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ

Προς

1) Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων .
Γεν . Δ/νση  Φυτικής Παραγωγής
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής  Τμήμα Β΄

2) Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας Κα Τζανετέα Αδ

3/7/2012

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2012

 Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή του Συλλόγου Γεωπόνων θέλουμε να σας επισημάνουμε το σοβαρότατο πρόβλημα που δημιουργείται με την εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας για το έτος 2012.
Οι δυσλειτουργίες που έχουν συσσωρευτεί την τρέχουσα χρονιά είναι πολλές και εν πολλοίς οφείλονται στην ακολουθούμενη πολιτική περικοπών που ακολουθείται στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα με συνέπεια την προβληματική εφαρμογή του προγράμματος με άμεσο κίνδυνο αποτυχίας και μείωση της παραγόμενης ποσότητας ελιών και ελαιολάδου με ταυτόχρονη υποβάθμιση της ποιότητας άρα και της τιμής των προϊόντων.
Την τρέχουσα, λοιπόν, χρονιά συντρέχουν αθροιστικά τα ακόλουθα:
1.    Μειωμένο επιστημονικό προσωπικό κατά 50% σε σχέση  με το 2010 καθώς και του εργατοτεχνικού προσωπικού κατά το ίδιο  ποσοστό,  που  σημαίνει  ότι  θα    εργάζονται  ταυτόχρονα     πολύ  λιγότερα συνεργεία και συνεπώς  ο πρώτος  ψεκασμός  θα υλοποιείται με πολύ βραδύτερο ρυθμό από  τον προβλεπόμενο. Ακολούθως, όταν θα εμφανίζεται η δεύτερη γενιά του δάκου δεν θα υπάρχει δυνατότητα  έναρξης  δεύτερου ψεκασμού λόγω  έλλειψης  προσωπικού.
2.     Καθυστέρηση στην έκδοση της   Απόφασης   πρόσληψης   εργατοτεχνικού προσωπικού που θα οδηγήσει σε   καθυστερημένη ανάρτηση των παγίδων   και συνεπώς   σε αδυναμία   ενδείξεων πληθυσμού του δάκου στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας προκειμένου να οργανωθούν τα συνεργεία εκεί που εμφανίζεται  ένταση δακοπληθυσμού.
3.    Απίστευτη γραφειοκρατία προκειμένου να ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το υπάρχον, μειωμένο γεωτεχνικό προσωπικό να απασχολείται με την διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας αντί να ασκεί το γεωτεχνικό του έργο.
4.    Η έως σήμερα προμήθεια εντομοκτόνων και λοιπών υλικών είναι σε χαμηλά επίπεδα και επαρκούν μόνο για τον πρώτο ψεκασμό.

Τα ανωτέρω εγκυμονούν τους ακόλουθους κινδύνους:
§    Ως μέθοδος   φυτοπροστασίας ο δολωματικός   ψεκασμός είναι προληπτική  και όχι θεραπευτική μέθοδος συνεπώς  η εφαρμογή της  αφού έχει γίνει ζημιά στον ελαιόκαρπο από γόνιμα νύγματα του δάκου, δεν   έχει τα   επιθυμητά αποτελέσματα
§    Ο πρώτος ψεκασμός, που είναι ο θεμελιώδης,  θα γίνει κατ΄εκτίμηση  με μόνο κριτήριο την πήξη του πυρήνα στις πρώιμες περιοχές, γεγονός το οποίο είναι σχετικής ακρίβειας και επιστημονικότητας και εγκυμονεί κίνδυνο αστοχίας.
§    Μεγάλο τμήμα της Ανατολικής Λακεδαίμονος αλλά και του υπόλοιπου νομού, καλλιεργείται με Βρώσιμη ελιά η οποία υποβαθμίζεται ποιοτικά  και οικονομικά  σε περίπτωση άστοχης εφαρμογής του προγράμματος.
Αξιότιμοι κύριοι, θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπ όψη σας την οικονομική περίοδο που διανύουμε όπως και όλος ο αγροτικός πληθυσμός της Π.Ε. Λακωνίας. Ως εκ τούτου το πρόγραμμα Δακοκτονίας 2012 θα πρέπει να επιτύχει καθώς τυχόν αποτυχία του συνεπάγεται σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στα βασικότερα αγροτικά προϊόντα του νομού με συνέπειες σε όλη την οικονομική δραστηριότητα του τόπου.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γραμματέας

Αραχωβίτης Σταύρος                                                                  Τσαπάρας Δημοσθένης