Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 27η Ιουνίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 190.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για ενίσχυση της πίστωσης για  «Υλοτόμηση- κλάδεμα δέντρων».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

2ο Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για «Διαγράμμιση οδών»».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

3ο Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για δημιουργία νέων Κ.Α. στην υπηρεσία καθαριότητας».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

4ο  Περί αναμόρφωσης του τεχνικού προγράμματος και τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012 για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Διερεύνηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις εισόδους της πόλης της Σπάρτης και σε κόμβους της κεντρικής περιοχής» - έγκριση της προγραμματικής σύμβασης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

5ο  Περί αποδοχής απόφασης ένταξης και ειδικών όρων της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΧΡΥΣΑΦΩΝ – ΑΓΡΙΑΝΩΝ» Δήμου Σπάρτης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.2007-2013) και τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2012.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

6ο Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών περί επανασύνταξης ατομικών πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα του Π.Δ/τος 5/1986 (ΦΕΚ 2Α΄/17.1.86) και των σχετικών βεβαιωτικών καταστάσεων σε ακίνητα των περιοχών Χαρισίου – Αγίας Ειρήνης – Πλατανιστά του Δήμου Σπάρτης Νομού Λακωνίας που βαρύνονται με υποχρεωτική εισφορά σε χρήμα λόγω κύρωσης πράξης εφαρμογής, μετά την ισχύ του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α΄/2011) – άρθρο 42 παρ. 4

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

7ο Περί έγκρισης μελέτης με τίτλο «ανάπλαση οδού Λεωνίδου»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

8ο Περί  έγκρισης 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Αποπεράτωση Δημαρχείου Μυστρά και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου», αναδόχου Κ/Ξ Πολ.Σωτηράκος – Δημ.Μάστορας

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ιωάννης Καρμοίρης

9ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Τάφρους προς Λιαντίνα, τ.κ.Ποταμιάς ΔΕ Φάριδος», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ. Νικήτας Βλάχος

10ο Περί ανάκλησης της αριθ.255/2012 Α.Δ.Σ. με θέμα «Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Ύδρευση τ.κ.Βαμβακούς», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του» και λήψης νέας απόφασης.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ. Γεώργιος Κοκκίνης

11ο Περί χορήγησης και ανανέωσης παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς α΄ εξαμήνου 2012 στο Δήμο Σπάρτης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Νικήτας Βλάχος

12ο Περί αιτήσεως κ.Ράλλη Κων/νου (χρήση συνεργείου συντήρησης και επισκευής-βαφείου αυτοκινήτων επί της οδού Ορθίας Αρτέμιδος Ο.Τ.111)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

13ο  Περί διόρθωσης των αριθ.510/14-12-2011 και 181/09-05-2012 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (διόρθωση ονόματος δημότη)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

14ο  Περί συγκροτήσεως επιτροπής παραλαβής της «προμήθειας συνεδριακού συστήματος»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός