Επικαιρότητα - 4/3/2024


Γ.Ν. Λακωνίας - Προκήρυξη δέκα (10) μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ

Δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-24 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, στην οποία εγκρίνεται η προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ.

Το Γ.Ν. Λακωνίας, όπως και σε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις, έλαβε έγκριση για την προκήρυξη συνολικά δέκα (10) μόνιμων θέσεων ως εξής:

Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης) – Επτά (7) Θέσεις
Μία (1) θέση Εσωτερικής Παθολογίας με βαθμό Διευθυντή
Μία (1) θέση Καρδιολογίας με βαθμό Επιμελητή Β΄
Μία (1) θέση Αναισθησιολογίας με βαθμό Επιμελητή Α΄
Μία (1) θέση Πνευμονολογίας-Φυματολογίας με βαθμό Επιμελητή Α΄
Μία (1) θέση Ακτινολογίας με βαθμό Επιμελητή Α΄
Μία (1) θέση Αναισθησιολογίας ή Χειρουργικής ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματολογίας ή Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας) για το Τ.Ε.Π. με βαθμό Διευθυντή.
Μία (1) θέση Αναισθησιολογίας ή Χειρουργικής ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματολογίας ή Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας) για το Τ.Ε.Π. με βαθμό Επιμελητή Α΄.

Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Μολάων) – Τρείς (3) Θέσεις
Μία (1) θέση Εσωτερικής Παθολογίας με βαθμό Επιμελητή Α΄
Μία (1) θέση Αναισθησιολογίας με βαθμό Διευθυντή
Μία (1) θέση Ακτινολογίας με βαθμό Επιμελητή Α΄

Παράλληλα, για τη Ν.Μ. Σπάρτης, αναμένεται η έγκριση μίας (1) ακόμη θέσης Εσωτερικής Παθολογίας με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή.

Η διαδικασία εκκίνησης για την υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει άμεσα από τον Φορέα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι ιατροί να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

=========