Επικαιρότητα - 19/2/2024


Νεοκλής Κρητικός : «Νέα εκκίνηση διαδικασίας για αποκατάσταση Παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης»

«Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού & Θρησκευμάτων, επιχειρεί ξανά ν' αναθέσει την επικαιροποίηση της μελέτης Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης για το έργο «Αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης και προσαρμογή του για τη στέγαση των ΓΑΚ Ν. Λακωνίας», αυτήν τη φορά με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (λόγω των δύο διαδοχικά άκαρπων διαγωνισμών)», επισημαίνει ο βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής Κρητικός.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης είναι στις 37.196,32 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και η χρηματοδότηση της Σύμβασης θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

«Κρατάμε χαμηλά τον πήχη, λόγω των αλλεπάλληλων απογοητεύσεων πάνω στο θέμα. Ωστόσο, δεσμευόμαστε για την άσκηση όλων των δεουσών πιέσεων», υπογράμμισε ο κ. Κρητικός.

=========