Επικαιρότητα - 1/2/2024


Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των δημοτών και με δεδομένη την επιθυμία του Δημάρχου, κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλου, για τακτική επικοινωνία με τους δημότες, ορίζεται ως ημέρα υποδοχής του δημότη, η Τρίτη και ώρες από τις 09:30 έως τις 12:30, στο γραφείο του Δημάρχου (Ευαγγελιστρίας 85 – 87, 3ος Όροφος).

Οι δημότες που επιθυμούν να συναντηθούν προσωπικά με τον κ. Δήμαρχο, παρακαλούνται να προγραμματίζουν ραντεβού με τη Γραμματεία Δημάρχου στο τηλ.: 27310 22226 εσωτ. 108.

========