Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.


Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης

17/5/2012

Την 18η Μαΐου εορτάζεται σε όλο τον κόσμο η Διεθνής Ημέρα των Μουσείων. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες της Λακωνίας για την πορεία της ωρίμανσης του έργου για το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης.

Μετά την υπογραφή την 1η Μαρτίου 2012 της Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠΠΟΤ) για τη μελέτη του νέου μουσείου, η Περιφέρεια  Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας άρχισαν  τις προκαταρκτικές ενέργειες για την προετοιμασία του ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που θα αναδείξει τους μελετητές του έργου. Έγιναν συνεννοήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ για να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συγκρότηση του φακέλου του έργου (κτηριολογικό πρόγραμμα, περιορισμοί λόγω του διατηρητέου κτηρίου στο οικόπεδο κλπ.) και ζητήθηκε από την Ε’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Ε’ ΕΠΚΑ) να προχωρήσει σε μία αρχική διερεύνηση του οικοπέδου από αρχαιολογικής πλευράς, δεδομένου ότι το οικόπεδο στο οποίο έχει αποφασιστεί να ανεγερθεί το νέο μουσείο βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης Σπάρτης. Οι 3 διερευνητικές τομές που έγιναν από την Ε’ ΕΠΚΑ έδειξαν ότι υπάρχουν αρχαία λείψανα στο οικόπεδο, επομένως θα απαιτηθεί περαιτέρω ανασκαφή, ώστε οι αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό  να λάβουν υπόψη στη λύση τους τα αρχαιολογικά δεδομένα.

Η ύπαρξη αρχαιοτήτων στο οικόπεδο δεν μας ανησυχεί για το μέλλον του μουσείου, δεδομένου ότι το προηγούμενο του νέου Μουσείου της Ακρόπολης το οποίο κτίστηκε επίσης σε χώρο με αρχαιότητες απέδειξε ότι μουσεία και αρχαιότητες μπορούν να συνυπάρξουν με επιτυχία. Η ιστορία όμως του ίδιου μουσείου (το 1999 εγκαταλείφτηκε παλαιότερη μελέτη, διότι δεν ήταν συμβατή με τις αρχαιότητες που βρέθηκαν εκ των υστέρων) έχει επίσης αποδείξει ότι τα βασικά αρχαιολογικά δεδομένα πρέπει να είναι γνωστά εξ αρχής, ώστε ούτε να κινδυνεύει να ακυρωθεί η τεχνική μελέτη ούτε να καταστρέφονται αρχαιότητες. Δεν μας επιτρέπεται να σπαταλούμε το δημόσιο χρήμα σε μελέτες που δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν, ούτε βέβαια να δεχθούμε εκπτώσεις στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μικρής κλίμακας προσαρμογές της μελέτης μπορούν να γίνουν και σε επόμενο στάδιο, καθώς η ανασκαφή θα προχωρά σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Προχωρούμε λοιπόν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα την προετοιμασία του διαγωνισμού (αποτύπωση του διατηρητέου κτίσματος, αδειοδοτήσεις κλπ.) και βρισκόμαστε σε συνεννόηση με την Ε’ ΕΠΚΑ και το ΥΠΠΟΤ προκειμένου να συντονίσουμε τις ενέργειες όλων των φορέων, ώστε η ανασκαφή να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν και να εξελίσσεται παράλληλα με τις υπόλοιπες προκαταρκτικές ενέργειες του διαγωνισμού.

 

                                                                                                Η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας

                                                                                                          Αδαμαντία Τζανετέα