Επικαιρότητα - 4/1/2024


Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ευρώτα

Ο Δήμαρχος Ευρώτα Δήμος Βέρδος ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ευρώτα, με θητεία από τέσσερις (04) Ιανουαρίου 2024 έως και τρεις (03) Ιανουαρίου 2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου

1. Πολολός Παναγιώτης του Δημητρίου (κατά τόπον Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Κροκεών) με Έμμισθη Αντιδημαρχία
2. Γεωργακόπουλος Νίκωνας του Γεωργίου (κατά τόπον Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Σκάλας) με Έμμισθη Αντιδημαρχία
3. Φιφλής Δημήτριος του Παναγιώτη με Έμμισθη Αντιδημαρχία
4. Χρήστου Ιωάννης του Παντελή με Έμμισθη Αντιδημαρχία
5. Γρεβενίτης Αθανάσιος του Παναγιώτη (κατά τόπον Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Έλους) με Έμμισθη Αντιδημαρχία
6. Μπατσάκη Ευθαλία του Πέτρου (κατά τόπον Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Νιάτων) με Έμμισθη Αντιδημαρχία
7. Τούντα Πέτρο του Χρήστου με Άμισθη Αντιδημαρχία
8. Τσίπουρα Πετρούλα του Γεωργίου (κατά τόπον Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Γερονθρών) με Άμισθη Αντιδημαρχία

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση του Δημάρχου Ευρώτα και τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων

=========