Επικαιρότητα - 3/1/2024


Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σπάρτης

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 74/02.01.2024 (ΑΔΑ: Λ4ΑΑΩ1Ν-ΖΘΩ) απόφαση Δημάρχου Σπάρτης, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σπάρτης με θητεία έως 31.12.2024:

Ως Έμμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σπάρτης, με θητεία από 02/01/2024 έως 31/12/2024, ορίζονται οι ακόλουθοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

    Ο κ. Χρήστος-Άγγελος Αντωνάκος του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών.
    Ο κ. Παναγιώτης Παυλής του Κωνσταντίνου, ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας και Υπηρεσιών Δόμησης.
    Ο κ. Δημοσθένης Κακούρος του Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, Πολιτικής Προστασίας, Ανακύκλωσης, Τουρισμού και Πληροφορικής.
    Ο κ. Δημήτριος Γιαννόπουλος του Βασιλείου, ως  Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.
    Ο κ. Παναγιώτης Τριτάκης του Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Επιχειρηματικότητας.
    Ο κ. Ευστράτιος Κοκκορός του Άγιδος, ως Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Άρδευσης, Πρασίνου και Κοιμητηρίων.
    Ο κ. Παναγιώτης Κουρτσούνης του Αθανασίου, ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού.
    Ο κ. Θεοφάνης Λάζαρης του Παναγιώτη, ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και ΔΕ Μυστρά.
    Η κα. Αδαμαντία Βαγιακάκου – Δογαντζή  του Πέτρου, ως Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ και ΔΕ Φάριδος.

Ως Άμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σπάρτης, με θητεία από 02/01/2024 έως 31/12/2024, ορίζονται οι ακόλουθοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

    Ο κ. Παντελής Γιαννακόπουλος του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχος ΔΕ Οινούντος και ΔΕ Καρυών.
    Ο κ. Δημήτριος Μαλλιαρός του Φραγκίσκου, ως Αντιδήμαρχος ΔΕ Πελλάνας.
    Ο κ. Δημήτριος Κυριακούλιας του Κωνσταντίνου, ως Αντιδήμαρχος ΔΕ Θεραπνών.

=========