Επικαιρότητα - 18/12/2023


Kοινοποιήθηκαν από τον ΕΛΓΑ πίνακες με πορίσματα εκτίμησης ζημιών στον Δήμο Ευρώτα

Ανακοινώνεται ότι κοινοποιήθηκαν από τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια:

1. ΠΛΗΜΜΥΡΑ 26-01-2023 για τις κοινότητες ΒΛΑΧΙΩΤΗ, ΜΥΡΤΙΑΣ, ΕΛΟΥΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ, ΣΚΑΛΑΣ, ΛΕΗΜΟΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2. ΧΑΛΑΖΙ 26-01-2023 για τις κοινότητες ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ, ΒΡΟΝΤΑΜΑ

3. ΧΑΛΑΖΙ 02-03-2023 για τις κοινότητες ΛΕΗΜΟΝΑ, ΕΛΟΥΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΥ.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την 27-12-2023.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών, προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής (έτος 2022) που υπέβαλε, σύμφωνα με τα παρακάτω.

    Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις κοινότητες  Σκάλας,  Λεήμονα στο Γραφείο Κίνησης στο Βλαχιώτη (κλειστό γυμναστήριο) τηλ. 2735022245  Ανταποκριτής: Δημήτριος Μπούτσαλης.
    Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις κοινότητες, Βλαχιώτη, Μυρτιάς, Αστερίου, Στεφανιάς, Γράμμουσας, Περιστερίου, Βρονταμά, στο Δημαρχείο Βλαχιώτη, τηλ. 2735042210, 2735 3 60220, 2735 3 60211, 2735 3 60221 Ανταποκριτές: Γκορίτσα Αθηνά, Κουτσουμπού Μεταξία, Καραχάλιου Γεωργία.
    Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην  κοινότητα Έλους, στο ΚΕΠ στο Βλαχιώτη, τηλ.  2735029125 Ανταποκριτής: Ζώταλη Αγγελική.

======