Επικαιρότητα - 8/12/2023


Ο Μιχάλης Βακαλόπουλος για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου Σπάρτης

Το θέμα της μίσθωσης του αεροδρομίου της Σπάρτης στην GULF AIR ACADEMY GROUP, με συνεχείς αναρτήσεις στα Μ.Κ.Δ. του νυν Δημάρχου Σπάρτης,  κου Πέτρου Δούκα, συντηρείται και έρχεται και επανέρχεται στον δημόσιο διάλογο, ως δήθεν απραξία και απάθεια της νεοεκλεγείσας Δημοτικής Αρχής .

Ωστόσο, πρέπει οι δημότες της Σπάρτης να γνωρίζουν τα εξής:

Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι είμαστε θετικοί στην προοπτική μίσθωσης και λειτουργίας του αεροδρομίου της Σπάρτης, το οποίο, με τις κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει με προσεκτικά βήματα, που θα επιτρέψει όλοι οι εμπλεκόμενοι να απολαύσουν τα οφέλη μίας τέτοιας επένδυσης, με το ελάχιστο δυνατό ρίσκο.

Εξαρχής, λοιπόν, παρότι το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο, εκ του Νόμου δεν έχει την θεσμική δυνατότητα να λάβει απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος -άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010-, δείξαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να το συζητήσουμε, διερευνώντας  από τώρα την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω υποψήφιο μισθωτή.  

Αυτός είναι ο λόγος που παρασταθήκαμε, πρωτοστατώντας, σε κάθε συνάντηση που το τελευταίο χρονικό διάστημα ζητήσαμε να κανονίσει ο απερχόμενος Δήμαρχος, μεταξύ του υποψηφίου μισθωτή και των αρχών του τόπου, βουλευτών, αντιπεριφερειαρχών, επικεφαλής παρατάξεων τόσο του νυν όσο και του νεοεκλεγέντος Δ.Σ.

Πλην, όμως, εξαρχής επισημάναμε προς κάθε κατεύθυνση τα πανθομολογούμενα προβληματικά σημεία της σχετικής σύμβασης μίσθωσης, που με τον πρωτοφανή ζήλο και πίεση του νυν Δημάρχου Σπάρτης, κου Πέτρου Δούκα - ο οποίος, με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 16ης-09-2019, με εισηγητή τον Μιχάλη Βακαλόπουλο, εξουσιοδοτήθηκε για τις διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου ήδη από τότε!-, ήρθε για επικύρωση από το δημοτικό συμβούλιο, υπό την επανειλημμένως διατυπωμένη από αυτόν προειδοποίηση ότι αν αυτή δεν γίνει, η εν λόγω επένδυση θα ματαιωθεί και η Σπάρτη θα χάσει μία μεγάλη ευκαιρία.    

Ενδεικτικά αξίζουν αναφοράς τα εξής σημεία της σύμβασης: α) η σύμβαση δεν περιγράφει τη χρήση του ακινήτου, ως προς το πτητικό έργο με δεσμευτικό τρόπο για τον μισθωτή και έτσι δεν αποτρέπει  ανεπιθύμητες καταστάσεις π.χ. ότι δεν θα μετατρέψει ο  μισθωτής το αεροδρόμιο σε ένα μεγάλο parking απόθεσης ανενεργών αεροπλάνων, χωρίς πτητική δραστηριότητα, β) η σύμβαση δεν προβλέπει με σαφή και ορισμένο τρόπο την χρήση του αεροδρομίου από πτητικά μέσα που δεν ανήκουν στον μισθωτή π.χ. αεροπλάνα από άλλες αερολέσχες, αεροπλάνα άλλων σχολών, πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα κ.α., γ) ο εκμισθωτής, δηλαδή ο Δήμος Σπάρτης, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί ασφάλεια για το μίσθιο, που θα καλύπτει την ασφάλιση περιουσίας, την ασφάλιση εμπορικής ευθύνης -σωματικές βλάβες, θάνατο ή υλικές ζημιές-, την αποζημίωση των εργαζομένων και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ, κατά την σύμβαση, ο μισθωτής θα είναι πρόσθετος ασφαλισμένος στις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις και «στο μέτρο που επιτρέπεται από το Νόμο» (;), θα απαλλάσσει τον εκμισθωτή μόνο από συγκεκριμένες αξιώσεις και δ) ο εκμισθωτής, δηλαδή ο Δήμος Σπάρτης, είναι υποχρεωμένος να παρέχει αστυνόμευση και πυρόσβεση για την διασφάλιση του καταλλήλου επιπέδου ασφάλειας και πυρόσβεσης καθ’ όλη την διάρκεια της συμφωνίας, όπως απαιτείται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α).

Εξάλλου, είναι ξεκάθαρο ότι η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και οποιουδήποτε εκμισθωτή θα πρέπει να διέπεται από το σύνολο των όρων και των δεσμεύσεων που ο Δήμος έχει αναλάβει έναντι του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.), ενώ δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι οι διαδικασίες λήψης των σχετικών αδειοδοτήσεων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) είναι χρονοβόρες.

Συνδημότισσες και συνδημότες,

Θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, επιθυμούμε το καλύτερο για τον τόπο μας.

Στο πλαίσιο αυτό θέλουμε και επιδιώκουμε την επαναλειτουργία του αεροδρομίου !

Ωστόσο, το όραμά μας οφείλει να ακολουθεί την ορθολογικότητα και την μεθοδικότητα που επιβάλλεται από τις περιστάσεις, ώστε τουλάχιστον να μην εμπλέξουμε τον Δήμο Σπάρτης σε νέες περιπέτειες.

Είμαστε, λοιπόν, διατεθειμένοι να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε τους όρους της εν λόγω μίσθωσης με τον υποψήφιο μισθωτή, επί τη βάσει των σχετικών επισημάνσεών μας, πλην όμως, αυτό θα γίνει έτσι και αλλιώς, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής και του νέου δημοτικού συμβουλίου και βάσει σχετικής ιεράρχησης του ζητήματος, σε σχέση με τα άλλα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν επί του παρόντος την πόλη.

Εξάλλου, το θέμα της εκμίσθωσης και της επαναλειτουργίας του αεροδρομίου δεν αφορά μόνο την δημοτική αρχή, αλλά άπτεται των αρμοδιοτήτων του συνόλου του δημοτικού συμβουλίου της πόλης.

Πάντως, θα θέλαμε να δούμε τον απερχόμενο Δήμαρχο να επιδεικνύει αντίστοιχο ζήλο και για τα τόσα άλλα ανοιχτά μέτωπα που ταλανίζουν τον Δήμο, όπως η πρόοδος του έργου της ανάπλασης της Κων/νου Παλαιολόγου, η αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου της πόλης, το Ξενία, η έγκαιρη χορήγηση μέτρων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) στο εργατικό προσωπικό του Δήμου κ.α.

Ο Επικεφαλής του Συνδυασμού "ΣΠΑΡΤΗ ΜΑΖΙ" & Νεοεκλεγείς Δήμαρχος Σπάρτης

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

======