Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους».


Από την Ειδική Γραμματεία Ευρωπαϊκών πόρων του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται πως ξεκίνησαν οι εγγραφές επιχειρήσεων για το νέο Πρόγραμμα (συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ) «Μαθητεία για Αποφοίτους» με το οποίο δίνεται η ευκαιρία σε νέους Απόφοιτους Τεχνικής Εκπαίδευσης των τελευταίων 2-3 ετών να αποκτήσουν την πρώτη επαφή τους με την αγορά εργασίας, πραγματοποιώντας Μαθητεία σε επιχειρήσεις με υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας.

Οι επιχειρήσεις δηλώνουν ηλεκτρονικά τις θέσεις Μαθητείας που προσφέρουν και αντίστοιχα οι ενδιαφερόμενοι Απόφοιτοι καλούνται να επιλέξουν, και πάλι ηλεκτρονικά, έως τέσσερις θέσεις Μαθητείας ενώ στη συνέχεια, μόλις τους προσφερθεί μία θέση, την προδεσμεύουν. Με την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κατοχυρώνεται η θέση Μαθητείας και μπορούν να παρουσιαστούν στην επιχείρηση που προσφέρει τη θέση για να ξεκινήσουν τη Μαθητεία τους για έξι ώρες ημερησίως και για διάρκεια έξι μηνών.

Για τις επιχειρήσεις δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα www.mathiteia4u.gov.gr. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού προκειμένου να ενημερωθούν για τους τομείς και τις ειδικότητες που λειτουργούν στα σχολεία της ΤΕΕ του νομού μας.