Επικαιρότητα - 27/11/2023


Ο Νεοκλής Κρητικός ειδικός εισηγητής του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2024

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, ο Βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής Δ. Κρητικός μίλησε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ως Ειδικός Εισηγητής του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2024.

Στην Εισήγησή του επί του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, ο Βουλευτής Νεοκλής Κρητικός σημείωσε ότι για το έτος 2024 ο Προϋπολογισμός στρέφεται στην εισαγωγή σημαντικών μεταρρυθμίσεων, που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν ως βασικούς στόχους την αύξηση των εισοδημάτων των απασχολουμένων, την ενίσχυση των ευαλώτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, προκειμένου να κατανεμηθούν ορθότερα τα φορολογικά βάρη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν σε σχέση με την ενίσχυση των εισοδημάτων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αύξηση, για πρώτη φορά μετά την πάροδο πολλών ετών, των μισθών και των επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων από τον Ιανουάριο του 2024, την άρση του παγώματος των 3ετιών στους μισθωτούς, την αύξηση του αφορολογήτου κατά €1.000,00 για οικογένειες με παιδιά, την αύξηση κατά 8% του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος, τη νέα αύξηση των συντάξεων με βάση το μέσο όρο της αύξησης του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος και του πληθωρισμού, καθώς και την κατάργηση της μείωσης των συντάξεων κατά 30% όσων συνταξιούχων εργάζονται και την αντικατάστασή της με εισφορά 10% επί των αμοιβών από την εργασία.

Επίσης, ο Βουλευτής Νεοκλής Κρητικός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε ένα σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα εντός του τρέχοντος έτους, το οποίο δεν είναι άλλο από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα μας, μετά από 12 συναπτά έτη, από 2 από τους 4 επενδυτικούς οίκους που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε συνέχεια των αναβαθμίσεων σε επενδυτική βαθμίδα από ακόμα 2 οίκους. Η εξέλιξη αυτή έχει πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία, καθώς, μεταξύ άλλων, διασφαλίζει την ομαλή πρόσβαση στις αγορές, μειώνει το κόστος χρηματοδότησης της χώρας και των πιστωτικών ιδρυμάτων, και αναμένεται βεβαίως να ενισχύσει σημαντικά την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Καταληκτικά, ο Ειδικός Εισηγητής επί του Προϋπολογισμού Νεοκλής Κρητικός υπογράμμισε ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ετών 2023 και 2024 παραμένει πλησίον των εκτιμήσεων που είχαν αποτυπωθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία του αξιοχρέου της χώρας μας προς τη διεθνή κοινότητα και τους οίκους αξιολόγησης, και δημιουργεί βεβαίως τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο.

===========