Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Λακωνίας 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα μετά από αρχαιρεσίες

Η νέα Διοίκηση, όπως αυτή προέκυψε από τις αρχαιρεσίες την 1 Απριλίου 2012 έχει ως εξής :

Διοικητικό Συμβούλιο

Δαμηλάκος Τζανέτος                     Πρόεδρος

Πουλάκος Αντώνιος                      Αντιπρόεδρος

Κούλας Ευάγγελος                         Γενικός  Γραμματέας

Γιαννακόπουλος Παναγιώτης        Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Θεοδωρόπουλος Δημήτριος           Ταμίας

Σακκάς Χρήστος                            Δημ. Σχέσεων - Τύπου & Οργανωτικός Γραμματέας

Οικονομάκης Γεώργιος                 Μέλος

Καργάκος Γρήγορης                      Μέλος

Κατσούλης Λάζαρος                       Μέλος

Αναπληρωματικός

Ρασσιάς Αθανάσιος

Εξελεγκτική Επιτροπή

Ασημακόπουλος Νικόλαος

Βουνάσης Κων/νος

Γεωργανές Νικόλαος

Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία

Ασημακόπουλος Νικόλαος

Λαμπρινάκος Σταμάτης

Δαμηλάκος Τζανέτος

Καργάκος Γρηγόρης  

Αναπληρωματικά μέλη

Κούλας Ευάγγελος

Οικονομάκης Γεώργιος