ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια εφαρμογής της υπ’ αρ. 412/8932/2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 149/Β΄/3-2-2012) «Έλεγχος της ελληνικής αγοράς κρέατος σε σχέση με την προέλευση-καταγωγή του και τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος», θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή της.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στις 2-5-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στο χώρο του Διοικητηρίου Λακωνίας. Η παρουσία όλων των υπευθύνων των σχετικών επιχειρήσεων κρίνεται απαραίτητη.  

 

                                                                                Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

                                                                            Β. ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΥ