Επικαιρότητα - 1/6/2023


Στην κατάρτιση μητρώου ευάλωτων ομάδων πολιτών προχωρά ο Δήμος Ευρώτα

Στην κατάρτιση μητρώου ευάλωτων ομάδων πολιτών προχωρά ο Δήμος Ευρώτα, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίηση όσων δημοτών έχουν κάποια αναπηρία ή κινητικά προβλήματα σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή στην περίπτωση δασικής πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, ο Δήμος Ευρώτα καλεί τους πολίτες που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι κλπ) και διαβιούν στα όριά του, ή τους προσωπικούς βοηθούς - φροντιστές  τους ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, να επικοινωνήσουν οι ίδιοι και να παρέχουν στοιχεία, εφόσον το επιθυμούν.

Στο Μητρώο αυτό, θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα εξής: στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση, κ.λπ.), στοιχεία επικοινωνίας προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων, είδος μεταφορικού μέσου που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησή τους  (π.χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο).
Για την τήρηση του ανωτέρω μητρώου, τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους εγγράφως ως προς τα παρεχόμενα στοιχεία, τα οποία για λόγους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε καμία περίπτωση δε δημοσιεύονται.
Να σημειωθεί ότι το εν λόγω Μητρώο θα τεθεί ως Παράρτημα στο Ειδικό Σχέδιο Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου Ευρώτα που συντάσσει ο Δήμος με τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών, Πυροσβεστικών, Υγειονομικών και Λιμενικών Αρχών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 16-06-2023 (αρχική φάση): α) στα Γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, στη Σκάλα τηλ. 2735029037 και 2735029039 και β) στο Δημαρχείο Βλαχιώτη, Γραφείο Τμήματος Περ/ντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθ/τας, Αν/σης και Συντήρησης Πρασίνου, τηλ. 2735360220 και 2735360222.

===