Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Μαγνησίας, κ. Θανάσης Νάκος και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εσωτερικών κ. Γρηγόρης Αποστολάκος, μετά την έγκριση από τη Βουλή της τροπολογίας που είχαν καταθέσει για το εκλογικό επίδομα των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, έκαναν την ακόλουθη κοινή δήλωση:

«Οι αρμόδιοι υπουργοί αναγκάστηκαν, επιτέλους, να δεχθούν το αυτονόητο, έστω και την τελευταία στιγμή. 0χι, όμως, στο βαθμό που επιθυμούσαμε. Δέχθηκαν κάτω από την πίεσή μας, να κάνουν δεκτή την τροπολογία, που είχαμε καταθέσει και ζητούσαμε τη χορήγηση εκλογικού επιδόματος και στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, που μέχρι σήμερα ήταν οι μόνοι εργαζόμενοι που εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία και εξαιρούνταν από τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για χορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης.

Αυτό που εξαρχής είχαμε ζητήσει, ήταν να αρθεί η αδικία της εξαίρεσης από το εκλογικό επίδομα του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, παρόλο που συμμετέχει με υπερωρίες και πρόσθετη εργασία στη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής κάθε εκλογικής διαδικασίας. Η συμμετοχή των Αστυνομικών στην ομαλή διεξαγωγή των εκλογών είναι καθοριστική, καθώς εκτελούν υπερεργασία πέραν των συνηθισμένων καθηκόντων τους, όπως φρούρηση εκλογικών τμημάτων, συνοδεία και μεταφορά εκλογικού υλικού, μέτρα τάξης και ασφάλειας στις προεκλογικές συγκεντρώσεις, επιδόσεις διορισμών για δικαστικούς αντιπροσώπους και μέλη εφορευτικών επιτροπών κλπ.

Η προσφορά των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, για τη διασφάλιση του αγαθού της προστασίας των πολιτών και της δημόσιας ασφάλειας, είναι σήμερα καθοριστική για τον τόπο. Οφείλει η Πολιτεία να το αναγνωρίζει με μέτρα τόνωσης του ηθικού, αλλά και έμπρακτης στήριξης στο έργο και στα καθήκοντά τους».

9/4/2012