ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο.Τ.Α.   Α΄  ΒΑΘΜΟΥ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Καλούνται τα εγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου μας, την 20η Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Λακωνίας στη Σπάρτη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου.

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν εγγραφεί στο σωματείο, μπορούν να εγγραφούν μέχρι και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης με δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή.

 

Σπάρτη 4/4/2012

Για την Διοικούσα Επιτροπή

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ                   ΣΤΥΛ. ΠΟΛΙΤΗΣ