Επικαιρότητα - 7/2/2023


Ενισχυτική Διδασκαλία λειτουργεί στο 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθυμίζουμε στους γονείς των μαθητών / μαθητριών των γυμνασίων της πόλης μας, ότι στο 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης λειτουργεί καθημερινά από τις 14:15 έως 16:50 δωρεάν, η ενισχυτική διδασκαλία μαθημάτων. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον μαθητή / την μαθήτρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: 1).  Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2). Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3). Μαθηματικά, 4). Φυσική και 5). Χημεία.
Σκοπός και στόχος της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι η βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των μαθητών / μαθητριών και  η επανένταξη τους στη διαδικασία της μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους, η μείωση της μαθητικής διαρροής και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στη δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ε.Δ. είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 1ου Γυμνασίου (https://protogymnasio.gr/). Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2731028679.

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης
Α. Σακελλαρόπουλος

=====