Τελωνείο Νεάπολης.


Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Φ. Σαχινίδης απάντησε στην Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Ν. Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος σχετικά με το Τελωνείο Νεάπολης Βοιών.

3/4/2012

Ο αρμόδιος Υπουργός αναγνωρίζει το σημαντικό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού που ταλανίζει την Τελωνειακή Υπηρεσία με άμεσο αντίκτυπο στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ειδικότερα για το Τελωνείο Νεάπολης και προς αντιμετώπιση του φαινομένου υποστελέχωσής του, ο κ. Σαχινίδης αναφέρει πως πρόσφατα έχει ενισχυθεί με την μετακίνηση ενός υπαλλήλου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία περαιτέρω ενίσχυσής του με έναν ακόμη υπάλληλο.

Για την κενή θέση του Προϊσταμένου, ο Υπουργός Οικονομικών επικαλείται την υπ. αριθμ. Δ3Α 5011741ΕΞ/12.03.2012 Α.Υ.Ο. «Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων επιπέδου Τμήματος» με την οποία θα καλυφθεί. Η διαδικασία επιλογής του Προϊσταμένου βρίσκεται στο στάδιο της συλλογής και επεξεργασίας των αιτήσεων των υποψηφίων και αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί.