Επικαιρότητα - 3/11/2022


ΕΛΓΑ - πορίσματα εκτίμησης ζημιών από παγετό στα πορτοκάλια ποικ. Βαλέντσια στον Δήμο Ευρώτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Τρίτη 1-11-2022, τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από: ΠΑΓΕΤΟΣ της 26/01/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών στα όρια της κοινότητας Απιδέας του Δήμου Ευρώτα

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την Παρασκευή 11-11-2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από: 1-11-2022 έως 11-11-2022

Τόπος υποβολής ενστάσεων στο Δημαρχείο Σκάλας (2735360023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 O ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Τρίτη 25-10-2022, τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από ΠΑΓΕΤΟ της 27-01-2022 στις καλλιέργειες παραγωγών (πορτοκάλια ποικ. Βαλέντσια) που βρίσκονται στα όρια των κοινοτήτων ΒΛΑΧΙΩΤΗ, ΜΥΡΤΙΑΣ, ΓΟΥΒΩΝ, ΕΛΟΥΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΥ και ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ του Δήμου Ευρώτα.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την Παρασκευή  04-11-2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών. Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από 25-10-2022 έως 04-11-2022.

Τόπος υποβολής ενστάσεων για κτήματα στα όρια των κοινοτήτων Βλαχιώτη, Μυρτιάς, Γουβών, Αστερίου και Στεφανιάς στο Δημαρχείο Βλαχιώτη (τηλ. 2735042210), ενώ για κτήματα στα όρια των κοινοτήτων Έλους, Αγίου Ιωάννη και Γλυκόβρυσης στο ΚΕΠ Βλαχιώτη (τηλ. 2735029125).

     Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι η εμπρόθεσμη υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσε καλλιέργειες & η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Οι Ανταποκριτές ΕΛ.ΓΑ.

=========