Επικαιρότητα


ΕΛΓΑ - πορίσματα εκτίμησης ζημιών από παγετό και χαλάζι σε τ.κ του Δήμου Ευρώτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Πέμπτη 3-11-2022, τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από: α). ΧΑΛΑΖΙ της 1-2-2022 στις καλλιέργειες παραγωγών στα όρια της κοινότητας ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ του Δήμου Ευρώτα

β). ΠΑΓΕΤΟ της 26-1-2022 στις καλλιέργειες παραγωγών (αφορά όλα τα εσπεριδοειδή εκτός πορτοκάλια ποικ. Βαλέντσια) στα όρια της κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Δήμου Ευρώτα

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την Δευτέρα  14-11-2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από 3-11-2022 έως 14-11-2022

Τόπος υποβολής ενστάσεων: Για κτήματα στα όρια των κοινοτήτων Αγίου Ιωάννη και Γλυκόβρυσης, στο ΚΕΠ Βλαχιώτη (τηλ. 2735029125)

     Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι: Η εμπρόθεσμη υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσε καλλιέργειες. Η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Παρασκευή 30/9/2022 τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από:

α). ΧΑΛΑΖΙ της 1/2/2022 στις καλλιέργειες  παραγωγών στα όρια της κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δήμου Ευρώτα,

β). ΠΑΓΕΤΟ της 26/1/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών (αφορά όλα τα εσπεριδοειδή εκτός πορτοκάλια ποικ. Βαλέντσια) στα όρια των κοινοτήτων ΛΕΗΜΟΝΑ, ΒΛΑΧΙΩΤΗ, ΒΡΟΝΤΑΜΑ, ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ, ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ και ΓΕΡΑΚΙΟΥ του Δήμου Ευρώτα.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την Δευτέρα 10-10-2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από 30-9-2022 έως 10-10-2022

Τόπος υποβολής ενστάσεων:

Για κτήματα στα όρια των κοινοτήτων Αγίου Ιωάννη και Γλυκόβρυσης, στο ΚΕΠ Βλαχιώτη (τηλ. 2735029125)

Για κτήματα στα όρια της κοινότητας Λεήμονα, στο Κλειστό Γυμναστήριο Βλαχιώτη (τηλ. 2735022245)

Για κτήματα στα όρια των κοινοτήτων Βλαχιώτη, Γράμμουσας, Βρονταμά, Στεφανιάς και Γερακίου στο Δημαρχείο Βλαχιώτη (τηλ. 2735042210)

     Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι η εμπρόθεσμη υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες. Η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α απέστειλε την Παρασκευή 07/10/2022, τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από:

α).  ΧΑΛΑΖΙ της 1/2/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών στα όρια της κοινότητας ΓΟΥΒΩΝ Δήμου Ευρώτα,

β). ΠΑΓΕΤΟ της 26/1/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών (αφορά όλα τα εσπεριδοειδή εκτός πορτοκάλια ποικ. Βαλέντσια) στα όρια των κοινοτήτων ΓΟΥΒΩΝ, ΕΛΟΥΣ και ΑΣΤΕΡΙΟΥ του Δήμου Ευρώτα.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την Δευτέρα  17/10/2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών. Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από 7/10/2022 έως 17/10/2022

Τόπος υποβολής ενστάσεων:
Για κτήματα στα όρια της κοινότητας Έλους, στο ΚΕΠ Βλαχιώτη (τηλ. 2735029125)

Για κτήματα στα όρια των κοινοτήτων Γουβών και Αστερίου στο Δημαρχείο Βλαχιώτη (τηλ. 2735360220 Γούβες και 2735360211 Αστέρι)

4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Τετάρτη 12/10/2022, τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από ΠΑΓΕΤΟ της 26/01/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών (αφορά όλα τα εσπεριδοειδή εκτός πορτοκάλια ποικ. Βαλέντσια) στα όρια των κοινοτήτων ΣΚΑΛΑΣ και ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ του Δήμου Ευρώτα.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την Δευτέρα 24/10/2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από 12/10/2022 έως 24/10/2022

Τόπος υποβολής ενστάσεων:

Για κτήματα στα όρια της κοινοτήτας Σκάλας στο Κλειστό Γυμναστήριο Βλαχιώτη (τηλ. 2735022245)

Για κτήματα στα όρια της κοινοτήτας Περιστερίου στο Δημαρχείο Βλαχιώτη (τηλ. 2735360221)

5η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Τετάρτη 12/10/2022, τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από ΧΑΛΑΖΙ της 1/2/2022 στις καλλιέργειες  παραγωγών στα όρια της κοινότητας Απιδέας του Δήμου Ευρώτα.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την Δευτέρα 24/10/2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από 12/10/2022 έως 24/10/2022. Τόπος υποβολής ενστάσεων στο Δημαρχείο Σκάλας (τηλ. 2735360023)

Οι ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

======