Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του πως το Νοσοκομείο Σπάρτης προκήρυξε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου Σπάρτης με προϋπολογισμό 350.000,00€ για ένα έτος καθώς και των Κέντρων Υγείας Γυθείου – Αρεόπολης – Βλαχιώτη – Καστορείου και Περιφερειακών Ιατρείων περιοχής ευθύνης του με προϋπολογισμό 50.000,00€ για ένα έτος.

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 26 Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Η αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται στις 27 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλ. 2731021031.