Ερώτηση Αποστολάκου - Προβλήματα των Τ.Ο.Ε.Β.


Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος, κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κ. Σκανδαλίδη σχετικά με τα προβλήματα των Τ.Ο.Ε.Β.

13/3/2012

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής :

Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) αποτελούν βασικοί και ενεργοί παράγοντες του πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερα σήμερα, που η ανάγκη στήριξης και ανάπτυξης του αγροτικού τομέα είναι μεγαλύτερη παρά ποτέ, ο καθοριστικός ρόλος των Τ.Ο.Ε.Β. αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο.

Όμως στην πραγματικότητα οι Τ.Ο.Ε.Β. αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία τους και κατ’ επέκταση στη δραστηριότητα του αγροτικού κόσμου της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρονται :

η παλαιότητα και το αυξημένο κόστος συντήρησης των εγκαταστάσεων,

η μη εκτέλεση αρκετών νέων εγγειοβελτιωτικών έργων και ο ελλιπής εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων,

η μεγάλη και δαπανηρή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος λόγω και των συνεχών αυξήσεων των τιμολογίων, 

η κατακόρυφη συρρίκνωση των πόρων των Τ.Ο.Ε.Β. και η απουσία κρατικής στήριξης.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός,

Σε ποιες άμεσες ενέργειες πρόκειται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τ.Ο.Ε.Β. και να στηριχθεί ο αγροτικός κόσμος της χώρας;