Επικαιρότητα - 21/8/2022


Kλείνουν 9 Σχολεία (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) στην Λακωνία - προσωρινή αναστολή λειτουργίας για το σχολικό έτος 2022-2023

Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας συνολικά 31 δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το σχολικό έτος 2022 - 2023 προέβη με σχετική απόφασή της η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην λήψη της απόφασης αυτής συνετέλεσαν παράγοντες με κυριότερους τις μηδενικές εγγραφές και την έλλειψη μαθητικού δυναμικού σε 20 Νηπιαγωγεία (Αρκαδία 6, Κορινθία 5, Λακωνία 6, Μεσσηνίας 3) και 11 Δημοτικά Σχολεία (Αργολίδα 1, Αρκαδία 3, Κορινθία 2, Λακωνία 3, Μεσσηνία 2).

Tα 9 Σχολεία (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) στην Λακωνία σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας για το σχολικό έτος 2022 -2023 είναι :

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΙΚΑΣ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΙΝΑΣ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΙΧΕΑΣ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΜΑ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΚΑΣ ΒΟΙΩΝ
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΚΩΝ

========