Επικαιρότητα - 5/8/2022


Mέχρι τις 12 Αυγούστου οι αιτήσεις για τα Kέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) του Δήμου Ευρώτα

Με ηλεκτρονικό τρόπο και έως τις 12 Αυγούστου 2022 θα γίνονται οι αιτήσεις για ένταξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) του Δήμου Ευρώτα.

Σύμφωνα με την πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 – 2023, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ (https://aitisi.eetaa.gr/home).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που είναι:
α) Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία,
β) Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού,
γ) Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, ή έχει τη φροντίδα του ατόμου με αναπηρία ή
είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ έως 12/08/2022 και ώρα 23:59.
Οι αιτούντες/αιτούσες θα πρέπει στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ να δούνε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης. Για τα δικαιολογητικά που τα στοιχεία τους αντλούνται από διεπαφές «δεν απαιτείται επισύναψη», για τα υπόλοιπα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί «Επισύναψη δικαιολογητικού». Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται και θεωρείται ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ όταν επιλεγεί η «Οριστική υποβολή αίτησης».
Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα γίνει στις 16 Αυγούστου 2022, οι ηλεκτρονικές ενστάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται το διάστημα 17-19 Αυγούστου, ενώ οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων θα γνωστοποιηθούν στις 23 Αυγούστου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα ΚΔΑΠ Δήμου Ευρώτα : Μιμηκόπουλος Βασίλειος 2735360226/6947099415, Τσίπα Νικολέτα 2735360229/6906686313.

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

======