Επικαιρότητα - 19/7/2022


Απογραφή 2021 : Αυτός είναι ο πληθυσμός της Λακωνίας, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της «Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021»

Στα 10.432.481 άτομα ανέρχεται ο πληθυσμός της Ελλάδας, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της «Απογραφής Πληθυσμού- Κατοικιών 2021», που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Μείωση 3,5% σε σχέση με το 2011.

Στα 84.469 άτομα ανέρχεται ο πληθυσμός της Λακωνίας, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της «Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021», που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Μείωση 5,25% σε σχέση με το 2011.

Πελοπόννησος : Πληθυσμός 538.366 άτομα από 577.903 άτομα, μείωση 6,8% σε σχέση με την απογραφή του 2011.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), όπως κάθε δέκα χρόνια, διενήργησε την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ελλάδας, καθώς και για τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασής τους. Η «Απογραφής Πληθυσμού- Κατοικιών 2021» είναι η πρώτη απογραφή που διενεργήθηκε βάσει νόμου του ελληνικού κράτους (Ν. 4772/2021), ο οποίος ψηφίστηκε από την απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής απολαμβάνοντας μάλιστα ευρεία διακομματική συναίνεση. Μέσω αυτής, και με απόλυτη διασφάλιση του στατιστικού απορρήτου, έγινε η καταμέτρηση του μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδας, προσωρινά αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στο παρόν δελτίο τύπου, και ταυτόχρονα, η καταμέτρηση του νόμιμου πληθυσμού της χώρας (δηλαδή των δημοτών κάθε δήμου και δημοτικής ενότητας), σύμφωνα με την οποία προκύπτουν σημαντικά αποτελέσματα που συνιστούν τη βάση για την πλήρη αντιπροσωπευτικότητα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος
Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Από την Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών προκύπτουν επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν:
- τον Μόνιμο Πληθυσμό, δηλαδή τους κατοίκους που διαμένουν μόνιμα σε κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα και αυτοτελή οικισμό, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και καθεστώτος διαμονής,
- τον Νόμιμο Πληθυσμό, δηλαδή τους δημότες κάθε Δήμου και Δημοτικής Ενότητας, βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή των βουλευτικών εδρών στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες, κατά τις βουλευτικές εκλογές (άρθρο 54 του Συντάγματος),
- τον αριθμό των κατοικιών, κατά είδος (κανονικές ή μη κανονικές κατοικίες), και τα στοιχεία αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και τις ανέσεις τους,
- τον αριθμό και τη σύνθεση των νοικοκυριών,
- τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου πληθυσμού της Χώρας,
- στοιχεία σχετικά με την εισερχόμενη και εξερχόμενη μετανάστευση.

Στο πλαίσιο του σκοπού των Γενικών Απογραφών 2021 εντάχθηκε και η κατάρτιση Στατιστικών Μητρώων Κτιρίων και Πληθυσμού, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό μεθοδολογικό πλαίσιο, στο οποίο προβλέπεται η διαβίβαση δημογραφικών στοιχείων απογραφής σε ετήσια βάση.


=======