Επικαιρότητα - 6/7/2022


Αναβαθμίζονται οι Υποδομές Ύδρευσης στον Δήμο Ευρώτα

Στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ύδρευσης προχωρά ο Δήμος Ευρώτα, μέσω της ανανέωσης των δικτύων, αλλά και της χρήσης νέων τεχνολογιών για τη συλλογή δεδομένων κατανάλωσης νερού σε όλο το Δήμο Ευρώτα.

Ειδικότερα, ο Δήμος Ευρώτα πέτυχε την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Ευρώτα», με ένταξή του στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», διασφαλίζοντας συνολικά περίπου 6,5 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική που έχει χαράξει και υλοποιεί ο Δήμος Ευρώτα για τον μετασχηματισμό του σε έναν σύγχρονο Δήμο της χώρας.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ευρώτα κ. Δήμος Βέρδος : «Η έγκριση χρηματοδότησης του έργου αυτού από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", είναι πολύ σημαντική και έρχεται σε συνέχεια άλλων δύο σπουδαίων έργων, του νέου κτηρίου που προορίζεται για παιδικός σταθμός στις Κροκεές και την προμήθεια ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα προβληθούν η εμπορική, επιχειρηματική, τουριστική και πολιτιστική δραστηριότητα και κληρονομιά του Δήμου μας».

Να διευκρινιστεί ότι η πρόταση του Δήμου Ευρώτα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών ύδρευσης, αξιολογήθηκε θετικά στο σύνολό της για την πληρότητα και αρτιότητά της, με συνέπεια να μην υπάρξει οποιαδήποτε περικοπή στον προϋπολογισμό του έργου. Γι’ αυτό, άλλωστε, ο Δήμαρχος εξέφρασε τις ευχαριστίες του τόσο προς την πολιτική ηγεσία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και προς τα στελέχη και συνεργάτες του Δήμου Ευρώτα για την προσπάθεια που κατέβαλλαν. Διαβεβαίωσε δε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα ενταθεί σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να ενταχθούν στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» περισσότερα έργα. Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στο εν λόγω πρόγραμμα συνολικά εννέα (9) έργα, προϋπολογισμού άνω των 12 εκατ. ευρώ, εκ των οποία τα τρία (3), κόστους περίπου 7,5 εκατ. ευρώ να έχουν ήδη εγκριθεί.

Σε ό,τι αφορά στο έργο της αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Ευρώτα, αυτό αποτελείται από δύο σκέλη:
1). Την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου, με την αντικατάσταση του αγωγού μήκους 10 χλμ. ο οποίος συνδέει τη δεξαμενή στην περιοχή Μαρί με τη δεξαμενή του Αγίου Δημητρίου.
2). Την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου αυτόματου συστήματος ασύρματων ψηφιακών οικιακών υδρομέτρων για την καταγραφή και συλλογή των δεδομένων κατανάλωσης νερού σε όλο το Δήμο Ευρώτα.

========