Θανάσης Δαβάκης - Θέματα Παιδείας.


Θανάσης Δαβάκης : Ανύπαρκτος ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στα σχολεία

 

12/3/2012

 

Την ίδια στιγμή που τα ποσοστά ανεργίας των νέων σημειώνουν δραματική αύξηση απουσιάζει εντελώς από τη δημόσια εκπαίδευση ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.

Σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάσθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας στη Βουλή, ως απάντηση σε σχετική Ερώτηση του κ. Δαβάκη, το μάθημα του ΣΕΠ διδάσκεται μόνον μια ώρα την εβδομάδα στην τρίτη Τάξη του Γυμνασίου, ενώ δεν διδάσκεται καθόλου στο Λύκειο !

 

Επιπλέον σε ότι αφορά στο Νομό Λακωνίας, ύστερα και την κατάργηση των Γραφείων ΣΕΠ (ΓΡΑΣΕΠ) που λειτουργούσαν με μεγάλη επιτυχία στις περισσότερες σχολικές μονάδες της Λακωνίας, αρμόδιο πλέον για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία του Νομού είναι το ΚΕΣΥΠ Σπάρτης.

Τέλος ο κ. Δαβάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Όπως μαρτυρούν τα στοιχεία που μας διεβίβασε η κ. Υφυπουργός για τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, είναι πασιφανές ότι απουσιάζει εντελώς από τη δημόσια εκπαίδευση.

Τονίζουμε στην κ. Υφυπουργό ότι ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, όπως άλλωστε υποστηρίζουν οι περισσότερες σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις αποτελεί σημαντικό υποστηρικτικό προς τους νέους κοινωνικό θεσμό και τους επηρεάζει άμεσα στην επιλογή τους για την μετέπειτα επαγγελματική τους ανέλιξη.

Αυτή την αποστολή εξυπηρετούσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα Γραφεία ΣΕΠ που λειτουργούσαν στις περισσότερες σχολικές μονάδες και το διδακτικό προσωπικό που ήταν υπεύθυνο για την λειτουργία τους.

Μας λυπεί το γεγονός, ότι παρά την επιστημονικά τεκμηριωμένη υποστήριξη για πολλά χρόνια από την Πολιτεία και παρά τα χρήματα που δαπανήθηκαν για μετεκπαιδεύσεις των στελεχών, σεμινάρια, συνέδρια, υποδομές κλπ. και την τεράστια ανάπτυξη της Συμβουλευτικής Επιστήμης παγκοσμίως, στη σημερινή Ελλάδα να μιλούμε ουσιαστικά για κατάργηση του θεσμού, προοπτική η οποία θα στερήσει τους νέους μας από μια πολύτιμη υποστηρικτική παιδαγωγική υπηρεσία.