Επικαιρότητα - 19/1/2022


Νέα δολιοφθορά στο αντλιοστάσιο Γκοριτσάς θέση «Αγ. Στέφανος»

Άγνωστοι αφαίρεσαν καλώδια και προκάλεσαν ζημιές στην γεώτρηση της ΔΕΥΑΣ αξίας 3.500 €.
Ήδη η ΔΕΥΑΣ κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων.
Εκ της ΔΕΥΑΣ

=====