Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


 

Συνεδριάζει την Πέμπτη 29/12/2011 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 29η/12/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

 

1. «Περί καθορισμού των τελών ύδρευσης»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. «Περί μισθώσεως δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Νομίων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

3. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου Νεάπολης για τοποθέτηση κερκίδας» προϋπολογισμού 12.600,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

4. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης του έργου «Ασφαλτόστρωση προαυλίου δημοτικού σχολείου Νεάπολης» προϋπολογισμού 12.600,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

5. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Νεάπολης» προϋπολογισμού 12.600,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

6. «Περί απευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Δαιμονιάς – έγκριση πρακτικού εκτιμητικής επιτροπής – εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

7. «Περί απευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Ρειχέας – έγκριση πρακτικού εκτιμητικής επιτροπής – εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

8. «Περί απευθείας αναθέσεως της μεταφοράς των μαθητών για σχολικό έτος 2011 – 2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάν.