Επικαιρότητα - 19/2/2021


Σε διαβούλευση για το επιχειρησιακό σχέδιο στον τομέα του πόσιμου νερού μετείχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας

"Θα πρέπει να αλλάξει στο σύνολό του το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης του νερού", σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας σε παρέμβασή του την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021, στο πλαίσιο διαβούλευσης, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου στον τομέα του πόσιμου νερού.

Οπως τόνισε ο περιφερειάρχης στη σημερινή διαδικασία διαβούλευσης - υπό τον Κώστα Αραβώση, γενικό γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας -, "θα πρέπει να είναι η πολιτεία αυτή που θα έχει τον αποφασιστικό ρόλο για την διαχείριση και την διανομή του νερού", καθώς αποτελεί "σημαντικό ζήτημα η αξιοποίηση και η διαχείριση των νερών των πηγών, όπως και του κατά τόπους υδροφόρου ορίζοντα, προκειμένου να ικανοποιούνται συνολικά οι ανάγκες".

Σύμφωνα με την εκτίμηση που εξέφρασε ο κ. Νίκας, "θα πρέπει να υπάρξει μια υπέρτατη κρατική αρχή η οποία αυτή - και μόνο - θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για να διαχειρίζεται τους υδατικούς πόρους, προκειμένου να μην επικρατεί ο πολυτεμαχισμός που παρατηρείται σήμερα, όπου κάποιοι που έτυχε να έχουν πηγές στην περιοχή τους σπαταλούν νερό τη στιγμή που άλλοι δίπλα τους το έχουν απόλυτη ανάγκη".

Ο περιφερειάρχης, παράλληλα, αναφέρθηκε και στο εξαιρετικά μεγάλο - όπως το χαρακτήρισε - πρόβλημα έλλειψης νερού που ήδη αντιμετωπίζει η ανατολική Πελοπόννησος, από την Ερμιονίδα μέχρι και την περιοχή της Μάνης.

"Θα πρέπει - στο πλαίσιο των συνδέσμων ύδρευσης, ενδεχομένως - να υπάρξει συνδρομή προς τους δήμους που έχουν πρόβλημα από όμορους δήμους οι οποίοι διαθέτουν επαρκείς πόρους", πρότεινε ο κ. Νίκας, για να καταλήξει σημειώνοντας χαρακτηριστικά: "Ερχονται δύσκολες εποχές, καθώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο η αυξανόμενη ζήτηση νερού στα αστικά κέντρα, όσο και η ανάγκη να συνεχίσουν να υφίστανται οι αγροτικές καλλιέργειες, κι αυτό με τρόπο που να διασφαλίζει επάρκεια νερού και για τις μελλοντικές γενιές".

Ας σημειωθεί ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ολοκληρώνει αυτό το διάστημα την εκπόνηση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για το Πόσιμο Νερό. Το ΕΕΣ στον τομέα του πόσιμου νερού περιλαμβάνει:

- Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την εφαρμογή της Οδηγίας 98/83 για το πόσιμο νερό

- Προσδιορισμό και προγραμματισμό των δημοσίων επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικής δημοσιονομικής εκτίμησης) που απαιτούνται α) για την εφαρμογή της Οδηγίας 98/83/ΕΚ για το πόσιμο νερό, β) για την ανταπόκριση στις ανάγκες που απορρέουν από την προτεινόμενη αναδιατύπωση [COM(2017)753 final], όσον αφορά ιδίως τις αναθεωρημένες παραμέτρους ποιότητας

- Εκτίμηση των επενδύσεων για την ανανέωση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων, ανάλογα με την ηλικία τους και τα σχέδια απόσβεσης και

- Ενδειξη των δυνητικών πηγών δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον χρειάζονται, για τη συμπλήρωση των τελών χρήσης.

========