Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης - 8/2/2021


Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης


       Στη Σπάρτη στις 8 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη και εξέδωσε το παρακάτω ομόφωνο ψήφισμα :

Ψήφισμα συμπαράστασης στους παραγωγούς της λαϊκής αγοράς

Φονική πανδημία επελαύνει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει επιφέρει ήδη ισχυρό υγειονομικό, οικονομικό και κοινωνικό πλήγμα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, σε κάθε κοινωνική διαστρωμάτωση. Η οικονομία επιβραδύνεται.
Περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή εξαιρετικά εκτεθειμένη η ομάδα των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα. Στην πόλη μας οι παραγωγοί της λαϊκής αγοράς του Δήμου Σπάρτης εξαναγκάσθηκαν σε απραξία για το διάστημα από 20-01-2021 μέχρι 31-01-2021.
Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια την καταστροφή μεγάλης ποσότητας αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα των ευπαθών, τα οποία ήταν αδύνατο να διοχετευθούν στην αγορά λόγω των περιορισμών που επεβλήθησαν στην κυκλοφορία των δημοτών και στη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
Στον αντίποδα οι εγχώριες υπεραγορές μη υποκείμενες σε περιορισμούς λειτουργίας υποκατέστησαν πλήρως για το ανωτέρω διάστημα τις λαϊκές αγορές όσον αφορά τη διάθεση αγροτικών προϊόντων στην αγορά και την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών του καταναλωτικού κοινού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης εκφράζει την έμπρακτη συμπαράστασή του στους παραγωγούς της λαϊκής αγοράς και αποτείνει με το παρόν ψήφισμα έκκληση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης προς λήψη μέτρων ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών της λαϊκής αγοράς.
Συγκεκριμένα, επιβάλλεται:
Να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους παραγωγούς.
Να παγώσουν όλες οι δόσεις των δανείων.
Να παγώσουν όλες οι δόσεις στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προς μείωση του κόστους παραγωγής.

======