Επικαιρότητα - 7/2/2021


Ανακαίνιση εσωτερικών χώρων της Ν.Μ. Μολάων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ξεκίνησε ο σταδιακός ελαιοχρωματισμός των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων της Ν.Μ Μολάων. Δίνουμε προσοχή στην λεπτομέρεια, βελτιώνουμε τις υποδομές μας "χρωματίζοντας" το Νοσοκομείο και την καθημερινότητα ασθενών, συνοδών και εργαζομένων!
Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην Isomat Greece για τη δωρεά των χρωμάτων!

Κωνσταντίνος Κορωνιός
Αναπλ. Διοικητής Γ.Ν. Λακωνίας, Ν.Μ. Μολάων

========