Ερώτηση Γρηγόρη Αποστολάκου για το Πρωτοδικείο Γυθείου.


Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μ. Παπαϊωάννου σχετικά με την υποστελέχωση και τα προβλήματα λειτουργίας του Πρωτοδικείου Γυθείου.

 

27/9/2011

 Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής :

Η λειτουργία του Πρωτοδικείου Γυθείου, το οποίο καλύπτει το σύνολο της Νότιας Λακωνίας, καθίσταται όλο και πιο προβληματική λόγω της υποστελέχωσής του. Μολονότι στο Πρωτοδικείο προβλέπονται 8 οργανικές θέσεις, σήμερα υπηρετούν μόλις 3 υπάλληλοι. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο κατά την τρέχουσα χρονιά λόγω της μη κάλυψης προυπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων και της συνταξιοδότησης υπαλλήλων. Αποτέλεσμα είναι οι εναπομείναντες υπάλληλοι παρά τις φιλότιμες προσπάθειές τους, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στο βαρύ φόρτο εργασίας τους. Χαρακτηριστικά αναγκάζονται να εκτελούν καθήκοντα πέραν των υποχρεώσεών τους, της προβλεπόμενης θέσης ευθύνης τους και των ωραρίων τους, που πλέον έχουν πάψει να υφίστανται. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός,

Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και την άμεση στελέχωση του Πρωτοδικείου Γυθείου μέσω αποσπάσεων, μεταθέσεων ή μετατάξεων δημοσίων υπαλλήλων;

Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η άμεση αντιμετώπιση του κινδύνου πλήρους υποβάθμισης του Πρωτοδικείου Γυθείου;