Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας - 16/11/2020


Διανομή προϊόντων σε αδύνατες οικονομικά οικογένειες της Π.Ε Λακωνίας

Την Παρασκευή 13/11/2020, στο χώρο του Διοικητηρίου πραγματοποιήθηκε παραλαβή προϊόντων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) προκειμένου να διατεθούν σε αδύνατες οικονομικά οικογένειες της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που είναι δικαιούχοι του προγράμματος.

Η διανομή αυτή υλοποιείται στα πλαίσια των Αποκεντρωμένων προμηθειών που διενεργεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου της χρηματοδοτικής περιόδου 2015-2016, του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.

Η διανομή αφορά διάθεση προϊόντων, σε νωπά (τυρί φέτα), ξηράς τροφής (ζυμαρικά-αλεύρι-ζάχαρη κλπ), ειδών ατομικής υγιεινής, ρουχισμού για παιδιά καθώς και σχολικά είδη τα οποία θα διανεμηθούν, σε 1.392 δικαιούχους (οικογένειες) του Προγράμματος που αντιστοιχούν σε 2.727 ωφελούμενους.

Η διάθεση των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί με κατ’οίκον διανομή από τη Τρίτη 17 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020  ταυτόχρονα σε όλους τους Δήμους της ΠΕ Λακωνίας και κατά τις ώρες που θα τους σταλεί ειδοποίηση με sms στο χώρο κατοικίας τους. 

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, θα παραλαμβάνουν την ποσότητα που τους αναλογεί με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και  του αριθμού ΑΜΚΑ, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται λόγω κορωνοϊού (COVID 19). Σε περίπτωση απουσίας τους μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση του ωφελούμενου, με σφραγίδα βεβαίωσης γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή ή φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ωφελούμενου ή άλλου επισήμου εγγράφου από το οποίο προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή  ΑΦΜ του.

Η Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου ΤΕΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΛΕΒΑΡΑΚΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ

=======