Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου


Εκπαίδευση για την πυροπροστασία στην Εθνική Τράπεζα στο Βλαχιώτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου


Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση από το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο Βλαχιώτη Λακωνίας, πραγματοποιώντας εκπαίδευση στις 22/10/2020 για την πυροπροστασία, την πρόληψη και την καταστολή πυρκαγιών.

Η εκπαίδευση αυτή οργανώθηκε και ολοκληρώθηκε σύμφωνα με σχετική νομοθεσία που προτρέπει τις επιχειρήσεις να καλούν τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος ώστε οι υπεύθυνοι και οι εργαζόμενοι να αποκτούν γνώσεις και ικανότητες άμεσης αντίδρασης σε περίπτωση πυρκαγιάς στον χώρο εργασίας τους.

Στην Εθνική Τράπεζα στο Βλαχιώτη Λακωνίας, η διεύθυνση του καταστήματος μερίμνησε και οργάνωσε την εκπαίδευση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου σε συνεργασία με τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Μυρτιάς.

Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για την φύση της πυρκαγιάς, τις αιτίες που την προκαλούν, την δυνατότητα αποφυγής των περιπτώσεων που από αμέλεια μπορεί να προκληθεί.

Η Εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με την πρακτική εξάσκηση, στη χρήση φορητού πυροσβεστήρα ώστε κάθε ένας από τους παρευρισκομένους να γνωρίσει και να συνειδητοποιήσει την ευκολία στην χρήση και την αποτελεσματικότητα που προσφέρει η επέμβαση με πυροσβεστήρα κατά την έναρξη μιας πυρκαγιάς.

Υπεύθυνος και εκπαιδευτής της δράσης αυτής ήταν ο Αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Γραφάκος Διοικητής της Π.Υ. Γυθείου.

Στην δράση αυτή εφαρμόστηκε και τηρήθηκε το πρωτόκολλο για την αποφυγή της διάδοσης του covid-19. Μένουμε ασφαλείς και ενημέρωση και εκπαίδευση για την πυροπροστασία.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου

=====