Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου


Παράταση και 3η τροποποίηση της δράσης « Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος όσον αφορά τη δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014- 2020», η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, έως και την 15-12-2020 (ώρα 15:00)

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου προκήρυξε την «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020».

Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης είναι τα 5.000 € και μέγιστο τα 40.000 € και δικαιούχοι είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Έναρξη Υποβολών : 8-10-2020 και ώρα 10:00 και Λήξη Υποβολών: 15-12-2020 και ώρα 15:00

πατήστε ΕΔΩ για να δείτε λεπτομέρειες και αν η επιχείρηση σας δικαιούται την επιχορήγηση των 5.000 ευρώ - 40.000 ευρώ

=======