Ε.Π.Σ Λακωνίας - Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας


Ανακοίνωση της Ε.Π.Σ Λακωνίας για την τροποποίηση καταστατικού των αθλητικών σωματείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του νέου νόμου 4726/2020 (ΦΕΚ 181 Α') οφείλουν τα αθλητικά σωματεία έως 30/6/2021 να τροποποιήσουν το καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή τους στις διατάξεις των άρθρων που τροποποιήθηκαν σχετικά.

=======